Waterschap+vergroot+tijdelijk+zoetwaterbereik+bij+Rilland
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Waterschap vergroot tijdelijk zoetwaterbereik bij Rilland

Waterschap Scheldestromen stelt tijdelijk een overschot van zoetwater uit de Reigerbergsche Polder en Eerste Bathpolder bij Rilland kosteloos beschikbaar aan agrariërs die aangrenzende percelen hebben buiten dit gebied. Mede op verzoek van ZLTO neemt het waterschap deze tijdelijke maatregel van 27 juli tot 15 oktober 2020.

Na drie jaren van extreme droogte biedt waterschap Scheldestromen op deze manier een helpende hand binnen de bestaande zoetwatervoorziening. Het waterschap benadrukt dat agrariërs zelf verantwoordelijk zijn om hun bedrijfsvoering aan te passen aan klimaatverandering en de daarbij behorende zoetwateromstandigheden om het bedrijfsrisico in de toekomst te verkleinen.

In de Reigerbergsche Polder en Eerste Bathpolder wordt via het Volkerak-Zoommeer zoetwater ingelaten in tijden van droogte. In de jaren tachtig en negentig zijn er samen met agrariërs uit deze streek een inlaat en een aanvoersysteem aangelegd. Het waterschap heeft het watersysteem op deze voorziening aangepast, waarvoor deelnemende boeren jaarlijks betalen voor aanleg en onderhoud om het zoetwater in het gebied te verspreiden via het slotensysteem.


Partijen buiten het aanvoergebied hebben destijds aangegeven niet te willen investeren in de zoetwatervoorziening. De afgelopen droge jaren hebben geleidt tot bewustwording en urgentie bij niet-deelnemende agrariërs om het zoetwateraanvoergebied uit te breiden.


Piekmomenten

Afhankelijk van de weersomstandigheden kent de voorziening piekmomenten en momenten van overschot. Op piekmomenten is er voldoende of net onvoldoende zoetwater om de gebruikers in de polder te voorzien. Maar er zijn ook momenten waarin zoetwater ongebruikt de Westerschelde instroomt. In deze gevallen is er een overschot aan zoetwater dat gebruikt zou kunnen worden door derden.

Door de tijdelijke maatregel van het waterschap is het voor aangrenzende agrariërs mogelijk om een eventueel overschot aan zoet water te gebruiken voor beregening. Percelen die tegen het aanvoergebied gelegen zijn, mogen kosteloos gebruikmaken van het overschot van zoetwater. De niet-betalende agrariërs die hiervoor in aanmerkingen komen, ontvangen een brief van het waterschap en hebben percelen in Tweede Bathpolder, Stroodorpepolder, Oud Mairepolder, Fredericapolder of Zimmermanpolder.


Sms-dienst

Via een geautomatiseerd systeem ontvangen agrariërs een sms wanneer er zoetwater beschikbaar is om te onttrekken. Agrariërs ontvangen opnieuw een sms wanneer de grens is bereikt en er geen water meer mag worden onttrokken.

Het water in het aanvoergebied is uitsluitend beschikbaar voor directe onttrekkingen. Dat betekent dat het alleen via leidingen of via het oppervlaktewatersysteem mag worden verspreid. Het gebruik van tankwagens is hierbij niet toegestaan. Voorwaarde is dat agrariërs rekening houden met andere weggebruikers en overlast door leidingen op de weg voorkomen.


Zoeken naar oplossingen

Agrariërs uit de aangrenzende gebieden hebben aangegeven om samen met ZLTO te zoeken naar passende toekomstige oplossingen voor droogte. Enerzijds op het eigen bedrijf, anderzijds naar technische en financiële mogelijkheden om de bestaande zoetwatervoorziening uit te breiden.

Waterschap Scheldestromen is vanuit zijn kerntaken waterbeheerder en daarmee niet verantwoordelijk voor het leveren van zoetwater, maar stelt capaciteit en middelen beschikbaar voor dit initiatief en ondersteunt deze verkenning.Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  12° / 0°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 1°
  10 %
 • Zaterdag
  13° / 1°
  10 %
Meer weer