Rabobank+verwacht+verschuiving+naar+goedkope+producten
Nieuws
© Twan Wiermans

Rabobank verwacht verschuiving naar goedkope producten

De coronacrisis zorgt voor structurele vraaguitval in de horeca en foodservice. Daarnaast vraagt het houden van 1,5 meter afstand een heroriëntatie op de arbeid en huisvesting van arbeidsmigranten. Verder leidt de economische recessie tot een verschuiving in consumptie van duurdere naar goedkopere producten.

Dat meldt Rabobank in een sectorprognose voor de komende kwartalen. Na een aanvankelijke terugval van omzetten in diverse land- en tuinbouwsectoren ziet de bank herstel van de afzet in de meeste sectoren. Toch duurt het nog lang voordat deze omzetten op het oude niveau zijn.

Vanwege de 1,5 metereconomie herstellen de omzetten in de horeca en de foodservice langzaam en dat blijft voorlopig merkbaar in sommige agrarische sectoren. Dit betekent dat de vraag vanuit deze afzetkanalen naar consumptieaardappelen (voor frites), suiker (frisdrank), kalfsvlees, zuivel, groente, fruit en vis de komende kwartalen structureel lager zal uitvallen. Het verbod op evenementen raakt dezelfde sectoren en het topsegment in de sierteelt, zoals voor huwelijksfeesten.


De bank verwacht dat de economische recessie de komende kwartalen het nieuws blijft domineren, wat tot een herschikking in producten zal leiden. Consumenten gaan besparen op voeding en wisselen duurdere producten in voor goedkopere varianten.


Weersituatie en varkenspest

De afzetmogelijkheden in de komende kwartalen staan naar verwachting van Rabobank in het teken van de normale vraag- en aanbodontwikkelingen, naast enige vraaguitval door de coronacrisis. In de akkerbouw zijn dat de weersverwachtingen (droogte) en het gelijke areaal aardappelen ten opzichte van een lagere vraag. De aardappelverwerkende industrie is tot nu toe terughoudend met het aangaan van contracten, waardoor de meeste aardappeltelers geen zekerheid hebben over de prijzen.

De wereldmarkt voor varkensvlees is nog steeds krap vanwege de Afrikaanse varkenspest in China. Dat zorgt voor redelijk hoge prijzen. Rabobank verwacht dan ook in het eerste kwartaal van 2021 een lichte omzetgroei van 5 procent voor de varkenshouderij. Voor de rest zullen de economische recessie en de gevolgen daarvan voor de vraag de markten domineren.


Huisvesting arbeidsmigranten

De verplichting om 1,5 meter afstand te houden leidt tot een lagere capaciteit bij de oogst van gewassen en bij arbeidsintensieve processen in de verwerkende industrie, zoals in de vis-, vlees- en groente- en fruitverwerking. Er kunnen immers minder werknemers tegelijk aanwezig zijn.

Er is een verbetering nodig van de huisvesting van arbeidsmigranten, stelt Rabobank. Door de coronacrisis blijkt dat de huidige huisvesting met vaak meerdere mensen op één kamer grote risico's met zich meebrengt. Uitbraken van Covid-19 onder werknemers in slachterijen en mogelijk ook in andere arbeidsintensieve verwerkingsbedrijven zullen tot die tijd de kop op kunnen blijven steken. Dit zal hier en daar tot verstoringen in aan- en afvoer leiden, met daarmee gepaard gaande economische schade.


Structurele prijsdruk

De economische krimp wereldwijd beïnvloedt de prijzen op de lange termijn negatief. Consumenten zullen bestedingen verlagen ondanks dat voedsel een eerste levensbehoefte is. Dit zal invloed hebben op de food- en agrisectoren. Eenvoudigere, goedkopere producten zullen luxere, duurdere varianten vervangen. Economische krimp in opkomende economieën zoals Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten zal de vraag naar vlees en zuivel negatief beïnvloeden.

Voor de melkveesector verwacht Rabobank een omzetdaling van 5 procent in het derde kwartaal van 2020. Onzeker is wat de invloed is van de economische recessie op de vraag naar duurdere producten met een duurzaamheidslabel. Een lagere groei op de korte termijn ligt in de lijn der verwachting vanwege de negatieve koopkrachtontwikkeling.


Prijzenslag tussen supermarkten

Rabobank bespeurt de eerste tekenen van een prijzenslag tussen supermarkten en stelt dat de supermarkten daarmee anticiperen op de economische teruggang. De strijd om marktaandeel zal verhevigen als gevolg van de economische teruggang. De te verwachten prijzenslag zal marges van de voedingsmiddelenfabrikanten, agf-leveranciers en de positie van speciaalzaken onder druk zetten.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  15 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer