Stichting Milieukeur werkt verder aan PlanetProof

Stichting Milieukeur (SMK) werkt de komende maanden aan de randvoorwaarden van On the way to PlanetProof voor de zuivel. Er wordt onderzocht hoe gemengde bedrijven en bedrijven met veel natuurbeheer ook aan het duurzaamheidslabel mee kunnen doen.

Stichting+Milieukeur+werkt+verder+aan+PlanetProof
© Twan Wiermans

Sinds de introductie van het keurmerk On the way to PlanetProof voor de zuivel is er discussie over de criteria waaraan melkveehouders moeten voldoen om aan het programma mee te kunnen doen. Zo valt een deel van de melkveehouders met veel agrarisch natuurbeheer buiten de boot, omdat ze op hun bedrijf niet aan de vereiste normen voor CO2-uitstoot, per liter berekend, kunnen voldoen.

Ook gemengde bedrijven met melkvee en akkerbouw, toch bij uitstek kringloopbedrijven, passen niet binnen het plaatje van PlanetProof. Vanwege de vruchtwisseling op het bedrijf wordt vaak niet aan het criterium blijvend grasland voldaan.

Omdat beide typen bedrijven in de ogen van de samenleving juist als duurzaam worden beoordeeld, kijkt SMK hoe ze toch aan het duurzaamheidsprogramma mee kunnen doen.


'Een gemengd bedrijf of een bedrijf met een groot aandeel in natuurbeheer, produceert niet per definitie integraal duurzamere melk. We hebben stappen gezet, maar zijn nog met nader onderzoek bezig om dit beter in beeld te krijgen', zegt programmamanager Herman Docters van Leeuwen van SMK.

Onlangs is voor bedrijven met meer dan 10 procent bestaand extensief kruidenrijk grasland een vrijstelling vastgesteld voor de broeikasgasemissienorm, laat de SMK-man weten. Hij verwacht over enkele maanden meer duidelijkheid te kunnen bieden.


Droge zomer

Dat het keurmerk niet in beton is gegoten, blijkt uit het recente besluit van het college van deskundigen van SMK om op basis van een analyse van Wageningen University & Research naar aanleiding van de droge zomer van 2019 een calamiteitenregeling vast te stellen en de deelnemers minder streng te beoordelen. Het gaat om deels regionale aanpassingen ten aanzien van de stikstofbodemoverschot en een landelijke aanpassing voor broeikasgasemissies.

'De normen voor PlanetProof zijn gedefinieerd aan de hand van de kringloopgegevens en rekenregels van 2017', aldus Docters van Leeuwen. 'Ze zijn scherp vastgesteld, maar door de extreme weersomstandigheden van 2019 niet werkbaar meer. Zeker niet voor bepaalde regio's. En we vinden dat melkveebedrijven in die regio's niet door onvoorziene omstandigheden moeten worden benadeeld.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  50 %
Meer weer