Akkerbouwers werken aan groenblauwe dooradering

In de Haarlemmermeer testen akkerbouwers binnen de pilot Akkerbelt nieuwe veldmaatregelen die mogelijk onderdeel gaan uitmaken van de vergroening in het nieuwe GLB na 2022.

Akkerbouwers+werken+aan+groenblauwe+dooradering
© Maartje van Berkel

Voorafgaand aan het testen heeft het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid in een gebiedsplan een plan van aanpak voor de vergroening beschreven. In de Haarlemmermeer richt de pilot zich specifiek op het creëren van een effectieve groenblauwe dooradering voor insecten.

Door te experimenteren wordt inzichtelijk gemaakt wat de praktische haalbaarheid is van de veldmaatregelen binnen de agrarische bedrijfsvoering. Ook is voldoende draagvlak van belang, omdat akkerbouwers met de natuurmaatregelen op hun bedrijf in het nieuwe GLB hun vergroeningstoeslag kunnen verzilveren.


De nieuwe veldmaatregelen in de Haarlemmermeer zijn een triorand, een keverbank en natuurbraakstroken. Daarnaast wordt ingezet op de bekende bloemenranden, maar dan in een nieuw jasje. Door zogeheten verplegingspaden in te richten met een bloemenmengsel, ontstaat een fijnmazige dooradering die zorgt voor stimulering van de natuurlijke plaagbestrijding in de gewassen.


Foto bijeenkomst Akkerbelt in de Haarlemmermeer
Foto bijeenkomst Akkerbelt in de Haarlemmermeer © Johan Wissink

Onlangs werd een veldbijeenkomst gehouden voor vertegenwoordigers van gebiedspartijen, zoals de lokale overheden en het waterschap. Inzet was het afstemmen van de groenblauwe dooradering in het agrarische landschap. Omdat ook kruidenrijke bermen langs wegen en natuurvriendelijke slootkanten hier onderdeel van uitmaken.


5 miljoen bodembeestjes

Om te testen of de veldmaatregelen binnen de pilot voldoende effect hebben, worden deze gemonitord op bestuivers en andere vliegende insecten, waaronder de natuurlijke vijanden van landbouwplagen. Ook worden de loopkevers geteld. Monitoring wijst uit dat er omgerekend in een akkerrand soms meer dan 5 miljoen bodembeestjes per hectare aanwezig zijn.


De pilot gaat verder dan alleen het uittesten van veldmaatregelen op perceelniveau. De crux van een effectieve groenblauwe dooradering zit volgens het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid in de locatie waar de maatregelen worden uitgevoerd. Daarom is afstemming tussen akkerbouwers en gebiedspartijen van wezenlijk belang om tot een goede groenblauwe infrastructuur voor insecten te komen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  50 %
Meer weer