Lemkes wil hernieuwde samenwerking met Brabantse boeren

Voormalig ZLTO-directeur Elies Lemkes-Straver wil bouwen aan een hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector en de provincie. Volgens de kandidaat-gedeputeerde van Landbouw, Voedsel en Natuur (CDA) biedt het bestuursakkoord hiervoor een goede basis. Donderdagmiddag lichtte ze haar portefeuille toe tijdens de presentatie van het bestuursakkoord.

Lemkes+wil+hernieuwde+samenwerking+met+Brabantse+boeren
© Marc Bolsius

'Er staan enkele ankerpunten in die perspectief bieden voor boeren', licht Lemkes-Straver toe. 'Zo hanteren we de emissie-eisen niet langer op stalniveau, maar op bedrijfsniveau. De gemiddelde emissie is van belang voor de luchtkwaliteit, niet de emissie van één stal. Hierdoor krijgen agrarische ondernemers ruimte om emissies van stallen te middelen. Dat is veel realistischer', vindt de kandidaat-gedeputeerde.


'Daarnaast gaan we bekijken wanneer stalsystemen beschikbaar zijn. Dan pas kunnen we bepalen of we die eisen kunnen aanhouden of dat we daar meer ruimte in moeten bieden. Voor sommige diercategorieën zijn nog onvoldoende brongerichte stalsystemen beschikbaar. Voor deze categorieën geldt een uitzondering op deadlines rondom stalaanpassingen.'


Twee jaar uitstel

Lemkes-Straver wijst ook op de wijziging dat agrariërs zelf mogen bepalen wanneer zij de vergunning voor een nieuwe stalaanpassing indienen. Volgens de gedeputeerde is dat de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. 'Hiermee komt de deadline voor het indienen van de aanvraag te vervallen. Wel moeten boeren rekening houden met het vooruitzicht dat op 1 januari 2024 hun verouderde stallen zijn aangepast.'

Boeren weten nu waar ze aan toe zijn en waar ze aan kunnen gaan werken

Elies Lemkes-Straver, Brabants gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur

De datum voor het voldoen aan de emissie-eisen van de interim-omgevingsverordening is uitgesteld van 1 oktober 2022 naar 1 januari 2024. Daarmee wacht de provincie het landelijke beleid niet af. Die landelijke emissie-eisen komen er wel, maar de termijn is nog onbekend. Hiermee hebben Brabantse veehouders nog steeds te maken met strengere eisen dan ondernemers elders in Nederland.


Geen onrealistische eisen

'We willen geen onrealistische eisen stellen als provincie. Aan de andere kant willen we dat er wordt doorgegaan met de innovatie van nieuwe stalsystemen', licht Lemkes-Straver toe. 'Het is bekend dat in Noord-Brabant al lange tijd wordt gewerkt aan nieuwe stalsystemen. Die voorsprong willen we benutten. De ervaring leert dat de time to market twee tot vier jaar is. Daar hebben we rekening mee gehouden. Daarom denken we dat 2024 een goede zaak is.'

Volgens Lemkes-Straver biedt het bestuursakkoord boeren veel meer ademruimte en biedt het een stimulans om te ondernemen. 'Regelgeving is er niet om ondernemers te belemmeren, wel om duidelijke kaders te scheppen. Boeren weten nu waar ze aan toe zijn en waar ze aan kunnen werken. Dat biedt toekomstperspectief. We hebben met dit bestuursakkoord een kader neergezet van realisme, haalbaarheid en draagvlak. Samen met de agrarische sector kunnen we gaan bouwen aan de toekomst van boeren in Noord-Brabant. Hiermee kunnen we wellicht een goed voorbeeld zijn voor de rest van Nederland.'


Gebiedsgerichte aanpak

Het stikstofdossier deelt Lemkes-Straver met haar partijgenoot Erik Ronnes (Ruimte en Wonen), die als coördinerend portefeuillehouder Gebiedsgerichte aanpak stikstof aan de slag gaat. Kandidaat-gedeputeerde Ronnes is verantwoordelijk voor de verbinding tussen partijen, sectoren en beleidsterreinen.


Het provinciebestuur zet vol in op de gebiedsgerichte aanpak, zodat er ontwikkelruimte blijft voor en tussen alle sectoren. 'De kern van gebiedsgerichte aanpak is maatwerk', stelt Lemkes-Straver. 'We romen geen extra stikstofruimte af als dat ten koste gaat van de ontwikkelkracht van Noord-Brabant. We maken met sectoren afspraken over een evenwichtige bijdrage die zij moeten leveren. Voor boeren kan dat per gebied verschillend zijn', zegt de kandidaat-gedeputeerde.

'Wij zijn van mening dat stikstof niet alleen een probleem is dat bij boeren ligt, maar ook bij andere sectoren, zoals wegenbouw en industrie. We maken met alle sectoren afspraken over de vermindering van stikstofemissie en depositie. Tot nu toe was het beleid erg gericht op boeren, die het probleem moesten oplossen. Nu hebben we gezegd: we moeten dat breder aanpakken. Dat geeft boeren weer meer ruimte.'


Bondgenoten

Lemkes-Straver heeft zowel landbouw, voedsel als natuur in haar portefeuille en dat is nieuw. 'Een van de redenen dat ik deze functie heb aanvaard, is dat landbouw en natuur in één portefeuille zitten. Landbouw en natuur zijn bondgenoten in mijn ogen. Beide zijn ontzettend belangrijk voor Noord-Brabant. Ik ga de verbinding tussen de verschillende partijen maken, allereerst door met elkaar in gesprek te gaan. Ik denk dat we er samen goed uit kunnen komen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  24° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  21° / 13°
  20 %
Meer weer