Meer+winst+te+behalen+met+aandacht+voor+maisteelt
Nieuws
© guido frijns

Meer winst te behalen met aandacht voor maisteelt

'Alles wat je aandacht geeft, groeit goed. Dat geldt ook voor mais', stelt Ron Cox van Agrotechnics. 'Door te weinig aandacht voor de maisteelt kan 30 tot 40 procent opbrengst blijven liggen.'

De mais wil in deze tijd goed groeien. Dat blijkt ook uit de cijfers van de Maismeetnetboeren. In de afgelopen week groeide de mais met 55 centimeter. Dat is gemiddeld bijna 8 centimeter per dag.

Opvallend genoeg melden verschillende melkveehouders, zoals Jolan van Noye uit Escharen en Bas Fokkert uit Holthone, een enorme variatie. 'Hier varieert de mais tussen de 125 en 190 centimeter', stelt Fokkert.


Volgens Cox is die variatie niet helemaal verwonderlijk. 'Vocht en mest zijn belangrijke buffers die veelal zijn weggevallen, bodemprocessen stagneren daardoor en structuurschade en andere problemen openbaren zich dan snel. Stel bijvoorbeeld dat de groenbemester niet tijdig en goed is ondergewerkt, dan uit zich dat duidelijk in een achterblijvende groei van de mais.'

Biologisch ondernemer Guido Frijns uit Reijmerstok heeft door de beperkte hoeveelheid neerslag een ander probleem met de groenbemester. 'We hebben hier nog nauwelijks regen gehad. Voor de afbraak van graszoden is veel vocht een must.'


Cox ziet verder dat de teelt en grondbewerking meer akkerbouwmatig moeten gebeuren, met meer focus. 'Het zaad moet bij het vocht liggen. Stel dat er veel tijd zit tussen de grondbewerking en de zaai, dan kan een hoop vocht zijn verdwenen. Ook de zaaidiepte moet goed worden beoordeeld om te zorgen dat het zaad gaat kiemen. Ieder perceel en iedere bodem is anders. Dit vraagt maatwerk.'

Vogelschade

Deelnemer aan het maismeetnet Roelof de Jong uit Sybrandabuorren klaagde deze week wat over schade. Vogels hadden een aantal planten weggevreten. Cox verwacht dat dit een steeds groter probleem gaat worden. 'Zeker nu het ontsmettingsmiddel Mesurol is weggevallen en het lastiger wordt de maisplant te beschermen.' Het is belangrijk om een alternatief in te kunnen zetten.

Door de beperktere beschikbaarheid van middelen, verwacht Cox ook meer problemen met wortelonkruiden. 'Goede perceelshygiëne wordt steeds belangrijker. Door verplichte inzaaidata van vanggewassen is een stoppelbehandeling uit tijdgebrek vaak niet meer mogelijk. We moeten de onkruiden ook niet verdoezelen met onderzaai.' Zo ziet hij onder meer de knolcyperus hier en daar weer opdoemen, net als gladvingergras. Een duidelijke onkruidstrategie is daarom een must.

Cox heeft het gevoel dat veel maistelers denken dat de maisteelt klaar is op het moment dat de mais bovenkomt. 'Voor de gewasbescherming wordt vaak een standaard cocktail ingezet. Zo is het belangrijk om naar de onkruiden op het veld te kijken en vervolgens op maat te bestrijden. Ook hier is veel winst, en daarmee opbrengst, te behalen.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / -2°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -2°
  15 %
 • Donderdag
  9° / -2°
  10 %
Meer weer