Rendac%2Ddirecteur%3A+%27Meer+openheid+over+tarieven%27
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Rendac-directeur: 'Meer openheid over tarieven'

Rendac belooft meer openheid van zaken te geven over de tarieven voor destructie. Dat meldt Sjors Beerendonk, directeur Algemene Zaken. 'We zullen samen met de sector een slag gaan maken om meer gegevens te verstrekken.'

Ook landbouwminister Carola Schouten wil beter inzicht geven in de totstandkoming van de tarieven. Ze begrijpt de huidige onvrede vanuit landbouworganisaties, maar ze kan 'bedrijfsvertrouwelijke informatie niet delen', schrijft ze deze week aan de Tweede Kamer.


LTO en POV lieten dit voorjaar weten dat de maat vol is met tariefstijgingen vanuit Rendac. Ze willen een voorlopige bevriezing van de tarieven, een bijdrage van de overheid voor destructie en meer transparantie. Op dat laatste punt zet Rendac nu een stap in de richting van de veehouderijsectoren. Van een bevriezing of een overheidsbijdrage is - vooralsnog - geen sprake.


Schaalvergroting

Rendac rekent een tarief per dier en een tarief per stop. In de destructietarieven voor 2020 daalt het tarief per dier 4,4 procent, maar stijgen de kosten per stop 12 procent. Naast toegenomen kosten bij Rendac daalt, mede door schaalvergroting en veehouders die stoppen, het aantal bedrijfsbezoeken snel.

'Het maakt heel veel uit of de kosten worden verdeeld over 580.000 stops, zoals vorig jaar of dat we met de voorspelde 500.000 stops voor 2020 moeten rekenen', zegt Beerendonk. 'We hanteren daarbij het solidariteitsprincipe: het maakt niet uit of je op Texel of in de veedichte gebieden een kadaver aanbiedt.'


Diermeel, dierlijk vet en huiden

Daarnaast schommelt de opbrengst van de producten die Rendac aan de markt levert: diermeel, dierlijk vet en huiden. 'We maken dus prognoses voor kosten en inkomsten', geeft Beerendonk aan.

Die zijn volgens hem voor de verwerking van kadavers vrij goed te maken, maar voor de opbrengsten van Rendac-producten niet. 'Als de opbrengsten afwijken van onze prognoses moeten die via een nacalculatie weer verrekend worden met de toekomstige tarieven.'


Transparant

Volgens Beerendonk is, in samenspraak met de sectoren, ooit de fout gemaakt om de tekorten uit één jaar over meerdere jaren uit te spreiden in de nieuwe tarieven. 'Dan loop je achter de feiten aan en dat willen we niet meer. Daarnaast willen we transparant zijn, voor zover dat vanuit bedrijfseconomische belangen ook kan.'

Sectorpartijen als LTO en POV zitten in de financiële werkgroep over de tarieven, maar alleen het ministerie van landbouw krijgt volledige inzage in de berekeningen van Rendac. De huidige gesprekken tussen de minister en het destructiebedrijf zijn vertrouwelijk. Daarin zal ook de ondernemingsvergoeding voor Rendac ter sprake komen, zegde de minister toe in de Kamerbrief.


Elk jaar discussie

De financiële verantwoording verloopt onder toezicht van een onafhankelijke accountant en de Accountantsdienst Rijk. Beerendonk: 'De procedure is heel zorgvuldig en toch wil Rendac voorkomen dat elk jaar discussie ontstaat over de tarieven.'

Volgens Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO, is Nederland voor zowel de volks- als diergezondheid gebaad bij een goede kadaververwerking. Tegelijkertijd ziet ze vooralsnog weinig ruimte voor inspraak over de tarieven.

'Wat betekent minder veehouders en minder vee voor de efficiency en de kosten van kadaververwerking? En wat wordt de rol van de overheid hierin? Hier hopen we de komende tijd antwoord op te krijgen van het ministerie en van Rendac.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  9° / 2°
  0 %
 • Dinsdag
  12° / -1°
  0 %
 • Woensdag
  14° / 1°
  5 %
Meer weer