Destructiekosten+bijna+kwart+hoger
Nieuws
© Persbureau Noordoost

Destructiekosten bijna kwart hoger

De totale destructielasten van Rendac stijgen dit jaar 23,8 procent. Dat blijkt uit de nieuwe kadavertarieven van het destructiebedrijf. Die prijsstijging is te wijten aan dalende opbrengsten, hogere brandstof- en energieprijzen, indexaties en verrekeningen.

In de tarieven is rekening gehouden met een verdere daling van het aantal stops en aanvoer ten opzichte van 2018. Macro-economische factoren, zoals de verdere afbouw van de veehouderij en de aangekondigde sluiting van kolencentrales, zullen ook in de toekomst van invloed zijn op de tarieven.


Het tarief per dier is opgebouwd uit de verwerkingskosten, de verkoopopbrengsten en de verrekening van de overschotten of tekorten uit voorgaande jaren. Voor een slachtvarken stijgt het tarief met 1,55 euro per dier naar 4,99 euro. Voor een zeug wordt 16,33 euro in rekening gebracht. Een rund ouder dan een jaar kost in 2019 afgerond 41 euro. In 2018 was het tarief 28,26 euro per rund.

Twee componenten

De tarieven voor het ophalen, verwerken en vernietigen van kadavers bestaan uit twee componenten: het tarief per dier en het stoptarief. Het stoptarief stijgt voor een reguliere stop van 18,97 euro naar 20,56 euro per stop. Het tarief voor een geplande vatenstop gaat omhoog van 13,73 euro naar 14,81 euro per stop.

Elk jaar worden nieuwe tarieven vastgesteld voor het ophalen en vernietigen van kadavers. Deze worden gebaseerd op prognoses, herijking aan actuele cijfers en verrekening van tekorten of overschotten uit het verleden. Voor de vaststelling is een vaste procedure afgesproken met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Nacalculatie

Op basis van een nacalculatie wordt jaarlijks achteraf beoordeeld of de werkelijke kosten hoger of lager zijn uitgevallen dan waarmee in de tarieven is rekening gehouden. Na de consultatiegesprekken maakt Rendac een voorstel voor de minister voor de nieuwe tarieven, die telkens op 1 januari ingaan. De minister heeft de tarieven goedgekeurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
 • Donderdag
  16° / 10°
  20 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  70 %
Meer weer