Drentse Staten handhaven vossenjacht met lichtbak

Provinciale Staten van Drenthe voelen niets voor een verbod op de nachtelijke jacht op vossen met behulp van lichtbakken. Een meerderheid van de fracties vindt dat deze techniek noodzakelijk blijft om de akker- en weidevogels meer kansen te bieden.

Drentse+Staten+handhaven+vossenjacht+met+lichtbak
© VidiPhoto

SP en Partij voor de Dieren brachten woensdag een motie in stemming om de ontheffing te ontbinden die nu nog voor de jacht met behulp van lichtbakken geldt. Die ontheffing is indertijd afgegeven als onderdeel van het Drentse reddingsplan voor akker- en weidevogels.

In de twee Drentse kerngebieden voor weidevogelbeheer, het Drostendiep en het Hunzedal, kunnen jagers op basis van een lichtbakkenvergunning de vossenpopulatie wat makkelijker beheren.

De weidevogelstand gaat daar al jaren achteruit en met man en macht wordt geprobeerd het tij te keren. Naast de vossenbestrijding wordt ingezet op de aanleg van plas-draslocaties, aangepast maaibeheer en aanpassingen in het landschap.


Mix van maatregelen

Het CDA merkte op dat het juist gaat om de mix van maatregelen: intensieve nestbescherming in combinatie met predatiebeheer en aanvullende stimulerende maatregelen. 'Als je de nesten eerst afdoende hebt beschermd, moet je ook iets doen als de kuikens aan de wandel gaan. Je kunt niet bij ieder kuiken een vrijwilliger zetten', stelde Statenlid Eline Vedder. Predatiebeheer blijft volgens haar daarom nodig.

Volgens de PvdA verdient de lichtbakkenjacht weliswaar niet de schoonheidsprijs, maar blijft deze de komende tijd wel noodzakelijk. Forum voor Democratie wees nog eens op de sterk gestegen vossenpopulatie in Noord-Nederland.


Biodiversiteit

Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beheerplan voor de akker- en weidevogels. Verschillende fracties drongen er op aan daar ook verduurzaming van de landbouw onderdeel vanuit te laten maken. Met verbetering van de biodiversiteit zijn immers ook de akker- en weidevogels geholpen. De motie van SP en PvdD tegen de ontheffingen voor de vossenjacht werd uiteindelijk verworpen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

Meer weer