Tweede+Kamer+schiet+jachtverbod+af
Nieuws
© VidiPhoto

Tweede Kamer schiet jachtverbod af

De Tweede Kamer heeft niet ingestemd met een voorstel om de jacht in Natura 2000-gebieden en bijzondere natuurgebieden te verbieden. Wel onderzoekt de regering of het makkelijker kan worden gemaakt om boeren faunaschade toe te kennen.

Henk van Gerven (SP) en Femke Merel van Kooten - Arissen (PvdD) hadden dit voorstel ingediend tijdens de behandeling van de nieuwe Omgevingswet door de Tweede Kamer. Zij zijn van mening dat de Nederlandse natuurgebieden, in het bijzonder de Natura2000-gebieden, zo weinig mogelijk verstoord moeten worden door ingrepen van de mens.

De Kamerleden wilden hierom een categorisch verbod op iedere vorm van jacht instellen. Het plan kreeg alleen steun van de SP, PvdD, PVV en GroenLinks. De andere partijen wezen het voorstel af.

Faunaschade

De regering gaat met de provincies onderzoek doen naar de mogelijkheden om faunabeheer eenvoudiger uit te voeren. Daarin wordt het voorkomen van faunaschade ook meegenomen, net als het vereenvoudigen van het aanvragen en toekennen van faunaschade.

Het voorstel werd gedaan door Maurits von Martels (CDA). Hij stelt dat de uitgekeerde faunaschade toeneemt en dat de daadwerkelijke schade nog veel hoger ligt. Hij diende zijn verzoek in, omdat het faunabeheer volgens hem complexer wordt en een eenvoudiger systeem ter voorkoming van faunaschade is dan ook gewenst.

Omgevingswet

De Tweede Kamer nam ook een voorstel aan waarmee de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet wordt geïntegreerd. De Omgevingswet is gericht op samenhang en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving. Ook het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving valt daaronder. En daar maakt natuur onderdeel van uit.

Het doel van deze wet is om bescherming, beleving en benutting van natuur zoveel mogelijk te laten samengaan, waarbij rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies, sociaaleconomische vereisten en lokale en regionale bijzonderheden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 7°
  40 %
 • Zondag
  17° / 10°
  70 %
 • Maandag
  16° / 10°
  40 %
Meer weer