Sterke+daling+vertrouwen+pluimveehouders
Nieuws
© Jos Thelosen

Sterke daling vertrouwen pluimveehouders

Ook in het derde kwartaal van 2018 is de Agro Vertrouwensindex gedaald. Hoewel er voor de meeste sectoren een voorzichtige toename van het vertrouwen is geregistreerd, neemt het vertrouwen van de pluimveeondernemers sterk af (-9 punten). Overigens fluctueert de index van de pluimveehouderij per kwartaal sterk.

De Agro Vertrouwensindex van de land- en tuinbouw, een combinatie van de stemmingsindex en de verwachte situatie voor over twee à drie jaar, daalt hierdoor met een klein punt. De varkenshouderij kent de grootste toename van het vertrouwen met ruim drie punten. Ondanks deze stijging blijft het vertrouwen in deze sector het laagst. Het vertrouwen van ondernemers in de tuinbouwsectoren is het hoogst.

• Lees ook: Boerenvertrouwen daalt verder

De stemmingsindex voor de land- en tuinbouwbedrijven verandert ten opzichte van de vorige meting nauwelijks (+0,7). Bij drie sectoren is de huidige stemming op het bedrijf ten opzichte van halverwege het jaar toegenomen en bij drie nam de stemming af.

Varkenshouderij

Vooral bij pluimveehouders is de stemming een stuk lager dan na het tweede kwartaal. De index daalt ruim 16 punten. Ook bij de varkenshouderij zijn ondernemers minder positief gestemd. Momenteel is hier de stemming het laagst van alle sectoren. Eind 2017 was de stemming hier nog het beste van alle sectoren.

De stemming bij melkveehouders is stabiel. Akkerbouwers, glas- en opengrondstuinders noteerden een iets hogere index. Ook bij de groep overige bedrijven in de land- en tuinbouw is de stemming op het bedrijf verbeterd.

Minder positief over toekomst

Over de verwachte toekomstige situatie op het bedrijf denken ondernemers opnieuw minder positief dan bij de enquête over het tweede kwartaal. De index levert twee punten in en staat nu op een kleine 5 punten. Dat betekent dat er net meer ondernemers zijn die positief zijn over hun bedrijfssituatie over twee à drie jaar dan negatief. Alleen eind 2014 is de index lager geweest dan nu.

Deels komt deze lage index door de kleine afname van de verwachtingen bij pluimveehouders, glastuinders en akkerbouwers. Echter, vooral de daling van de verwachtingen bij de overige agrarische sectoren zorgt voor een lagere index. Deze worden, vanwege de onderlinge diversiteit, hier niet apart gepresenteerd. Varkenshouders zijn juist positiever gaan denken over hun bedrijfssituatie over twee à drie jaar dan na de meting die halverwege dit jaar plaatsvond.

Liquiditeitspositie

Vooral varkenshouders geven aan dat hun liquiditeitspositie te wensen over laat. Bij meer dan een vijfde van deze bedrijven is de liquiditeitspositie zeer krap. Daarnaast zegt een kwart van de bedrijven krap bij kas te zitten.

Ook bij opengrondstuinbouwers en melkveehouders is bij ongeveer een derde van de bedrijven sprake van minimaal een krappe beurs. Bij een ruime meerderheid van de glastuinbouwondernemers is de liquiditeitspositie op orde. Ondanks dat is er ook hier bij een kleine 20 procent van de bedrijven sprake van een krappe tot zeer krappe financiële situatie.

Droogte eist tol

Bijna de helft van de land- en tuinbouwbedrijven vindt dat de droogte de liquiditeit negatief heeft beïnvloed. De droogte van de afgelopen maanden heeft vooral een negatieve invloed gehad op de liquiditeit van bedrijven in de melkveehouderij, akkerbouw en opengrondstuinbouw.

Bij 11 procent van de melkveehouders heeft de droogte de liquiditeit zeer negatief beïnvloed. Bij nog eens 46 procent van de bedrijven was de droogte van negatieve invloed. Bij akkerbouw en opengrondstuinbouw bedroegen deze percentages respectievelijk 8 en 6 procent (zeer negatief) en 40 en 39 procent (negatief). In de glastuinbouw is de schade beperkt. Hier geeft 18 procent aan dat de droogte een negatieve invloed heeft gehad op hun liquiditeitspositie.

Glastuinbouwbedrijven

Driekwart van de glastuinbouwbedrijven zegt dat de droogte geen invloed heeft gehad op de liquiditeit. Ook bij pluimvee- en varkensbedrijven is dit percentage met 70 procent hoog. Slechts een klein percentage bedrijven heeft van de droogte geprofiteerd. Bij akkerbouwers is dit percentage het hoogst met 16 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer