Nieuw Brabants bestuur komt boeren tegemoet

De nieuwe Brabantse coalitie van VVD, Forum voor Democratie (FvD), CDA en Lokaal Brabant komt boeren tegemoet. Ze zet vol in op de gebiedsgerichte aanpak van stikstof, zodat er voldoende ontwikkelruimte blijft voor en tussen alle sectoren. Bovendien krijgen boeren twee jaar extra de tijd om verouderde stallen aan te pakken. Dat blijkt uit het coalitieakkoord dat donderdagmiddag is gepresenteerd.

Het nieuwe Brabantse provinciebestuur wil geen extra stikstofruimte afromen als dat ten koste gaat van de ontwikkelkracht van Brabant. Ze wil met de betrokken sectoren afspraken maken over een evenwichtige bijdrage die zij moeten leveren. De geplande verduurzaming van oude stalsystemen wordt doorgezet. Dat is noodzakelijk en rechtvaardig, schrijft het nieuwe bestuur. 'Tegelijkertijd moet er oog zijn voor het juiste tempo en voldoende draagvlak binnen de sector. De datum voor het voldoen aan de emissie-eisen schuift op van 2022 naar 2024.'Het bestuur zal daarbij de emissie-eisen niet langer op stalniveau hanteren, maar uitgaan van bedrijfsniveau. Hierdoor krijgen agrarische ondernemers ruimte om emissies van stallen te middelen. Voor sommige diercategorieën zijn momenteel nog onvoldoende brongerichte systemen beschikbaar. Voor deze categorieën geldt een uitzondering op de deadlines voor stalaanpassingen. Het provinciebestuur wil open innovatieve stalsystemen gaan stimuleren. Op deze manier wil ze meewerken aan oplossingen voor agrariërs die nu nog geen geschikt systeem hebben.


Bondgenoten

Kandidaat-gedeputeerde Elies Lemkes-Straver wordt verantwoordelijk voor landbouw en natuur. Dat is nieuw. In het vorige college waren deze sectoren van elkaar gescheiden, nu zitten ze in één portefeuille. In het bestuursakkoord staat dat het bondgenoten zijn, geen tegenstanders. 'We werken aan een goede toekomst voor beide. We bouwen verder aan een hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector en de provincie.'


Lemkes-Straver kent de landbouw als geen ander. Van 2012 tot 2018 was zij directeur van ZLTO. Volgens het Brabants Dagblad (BD) wordt ze door veel partijen gezien als vertegenwoordiger van de landbouwsector, die nu ook het natuurbeheer in handen krijgt. 'Mijn werkwijze is altijd om te proberen te verbinden. Dat kan zeker hier, omdat landbouw en natuur en niet te vergeten de voedselketen bondgenoten zijn die bij elkaar horen', zegt Lemkes-Straver tegen het BD.


Water en bodem

Peter Smit van FvD wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Water en Bodem. In het bestuursakkoord staat dat de provincie gaat investeren in maatregelen om ervoor te zorgen dat Brabant droge voeten houdt en voldoende water heeft in tijden van schaarste. 'Daarvoor maken we met partners een plan voor een samenhangend watersysteem van rivieren, beken en bodem tot diep grondwater als geheel.'


Het nieuwe college wordt waarschijnlijk tijdens de Statenvergadering op vrijdag 15 mei geïnstalleerd.

Weer

 • Donderdag
  10° / -2°
  10 %
 • Vrijdag
  12° / 0°
  10 %
 • Zaterdag
  12° / 1°
  0 %
Meer weer