Zeeland zet in op innovatieve landbouw

Het coalitieakkoord van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) is vrijdagmorgen in het provinciehuis van Zeeland in Middelburg gepresenteerd. Na de behandeling ervan volgende week in Provinciale Staten wordt ook de nieuwe landbouwgedeputeerde benoemd.

Zeeland+zet+in+op+innovatieve+landbouw
© ZLTO

Zeeland is de laatste provincie die na de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart een nieuw coalitieakkoord en college van GS heeft.

Landbouw in top-3

Het akkoord met de titel 'Krachten Bundelen' biedt ook zicht op de provinciale visie op de land- en tuinbouw. Samen met visserij is de sector na de havens en de industrie en vóór de vrijetijdseconomie de tweede economische pijler.

De provincie kondigt aan via Europese POP3-gelden en subsidies te blijven investeren in innovaties op het gebied van hightech-sensing en biobased teelten.

Rusthoeve

'Het faciliteren van de omvorming van de Rusthoeve tot een kenniscentrum voor agri-en foodcentrum voor plantaardige teelten past bij deze ambitie', aldus het akkoord.

De provinciale grondposities maken het volgens het nieuwe provinciebestuur mogelijk om door het aankopen, verkopen en ruilen van gronden een actieve rol te vervullen bij de ontwikkeling van de landbouw.

Hoe de grondbank en het kavelruilbureau Zeeland daar een rol in gaan vervullen, wordt uitgewerkt in een nota vastgoed.

Landbouwroutes

De aanleg van landbouwroutes blijft ook een aandachtspunt van de provincie. 'Zo mogelijk worden ze op basis van de geldende prioritering, eventueel in samenwerking met partners, gerealiseerd', geeft het nieuwe college aan.

Volgende week vrijdag bespreken Provinciale Staten het akkoord. Dan worden ook de gedeputeerden benoemd. Voor onder andere landbouw maakt Jo-Annes de Bat (CDA) zijn opwachting.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer