Breder+kijken+dan+kengetallen+zelf
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Breder kijken dan kengetallen zelf

De gemiddelde financiële cijfers uit de Kengetallenspiegel kunnen niet zonder meer op elk varkensbedrijf worden losgelaten. Gebruik ervan vraagt om kennis van de specifieke bedrijfssituatie, geeft DLV Advies aan.

De Kengetallenspiegel van AgroVision geldt in de varkenshouderij als een waardevolle en veelgebruikte cijferbron voor de vergelijking van technische en financiële kengetallen. Via Pigmanager en FARM dragen zeugen- en vleesvarkenbedrijven jaarlijks data aan voor de Kengetallenspiegel. De kengetallen zijn gebaseerd op de resultaten uit het voorgaande jaar.

'Wij gebruiken de cijfers zelf ook om aan te spiegelen', merkt Marco Hol van DLV Advies op. De technische kengetallen en de landelijke gemiddelden kloppen, maar de financiële kengetallen uit de Kengetallenspiegel 2019 kunnen volgens DLV Advies niet zonder meer op iedere bedrijfssituatie worden losgelaten.

Het eigen bedrijf is in de praktijk altijd anders dan het gemiddelde varkensbedrijf. De financiële kengetallen daarop loslaten, vraagt om kennis van de Kengetallenspiegel en enige nuancering, geeft DLV-collega Antoon Spoorenberg aan.

Voorbeeld

Ter illustratie halen Hol en Spoorenberg een ondernemer aan die opfokzeugen aankoopt versus een varkenshouder met eigen aanfok. Het eerste kost 300 euro per dier, het tweede de helft. Bij een vervangingspercentage van 45 procent maakt dat in het saldo bijna 100 procent van die kosten aan verschil uit.

Kengetallen uit de Kengetallenspiegel loslaten op het individuele bedrijf is maatwerk. 'Zoals bij elke benchmark moet je goed weten naar welke cijfers je kijkt en hoe je deze moet interpreteren voor jouw situatie', merkt Wim Bisperink van AgroVision op. Zijn advies is goed na te denken waarvoor je de cijfers als ondernemer wilt gebruiken.

Samen met adviseur

Ondernemers die specifiek het eigen bedrijf willen vergelijken met de Kengetallenspiegel van AgroVision doen dat bij voorkeur samen met hun adviseur. Die werkt regelmatig met de Kengetallenspiegel en kan waar nodig de nuance aanbrengen en de verschillen uitleggen.

'Ben je een vermeerderaar met eigen aanfok en gebruik je een Piëtrain-beer omdat je biggen levert op Duitsland, dan moet je je vooral niet vergelijken met een collega met een Tempo-beer die biggen afzet op de binnenlandse markt. Dat heeft een enorme impact', zegt Hol.

'Die specifieke informatie haal je als varkenshouder misschien niet direct uit de bedrijfsvergelijking van AgroVision. Alleen je adviseur kent die achtergronden', vult Spoorenberg aan.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  16° / 2°
  30 %
 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  25 %
Meer weer