LTO Noord tegen onteigenen landbouwgrond voor natuur

LTO Noord is tegen het onteigenen van grond voor natuur. Provincie Fryslân wil zo de laatste stukjes in het Natuurnetwerk Nederland (NNN) realiseren, voorheen de Ecologische Hoofdstructuur. 'Dit gaat ons voor de voeten lopen', stelt LTO Noord-regiobestuurder Tineke de Vries.

LTO+Noord+tegen+onteigenen+landbouwgrond+voor+natuur
© Alex J. de Haan

Volgens De Vries schiet de provincie met onteigening met een kanon op een mug. 'De provincie zegt dat het alleen voor kleine stukjes is binnen het NNN. Maar wij gaan ervan uit dat een nieuwe coalitie dit uiteindelijk ook in veenweide- en stikstofprojecten en in het project Natuer Mei de Mienskip wil inzetten. Daar heb je de boeren voor nodig. Dat gaat gigantisch tegenwerken. De provincie jaagt de kat in de gordijnen.'

Zo proberen boeren, burgers, natuur- en milieuorganisaties en overheden Natuer Mei de Mienskip op vrijwillige basis de laatste nog te realiseren NNN-hectares tot natuur om te zetten. 'Het instrument onteigening zal een erg frustrerende factor zijn in de gebiedsprocessen die wij als landbouw onder Natuer Mei de Mienskip voor ogen hebben', verwacht De Vries.

Kijken naar andere oplossing

Samen met andere landbouwpartijen Friesch Grondbezit, Kollektievenberied Fryslân en Feriening Biologyske Boeren Fryslân in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied roept LTO Noord de provincie in een brief op om van het onteigeningsinstrument af te zien. 'De provincie kan beter kijken naar een andere oplossing. Bijvoorbeeld het omzetten van de laatste stukken naar particulier natuurbeheer.'

De partijen geven in de brief aan dat onteigenen voor natuur volstrekt haaks staat op de decennialang gehanteerde afspraak 'dat we dit niet zouden doen'. Het realiseren van de Relatienota- en Natuurontwikkelingsdoelen en later EHS en NNN vond plaats op basis van vrijwilligheid.

'Zo is dat ook altijd afgesproken en gecommuniceerd', stelt De Vries. 'Wij stellen vast dat introductie van onteigening voor natuur zal bijdragen aan het wantrouwen van de 'betrouwbare overheid'. Hiermee raakt het niet alleen de relatie tussen individuele grondeigenaren en de provincie, maar ook aan het werk van stuurgroepen en bestuurscommissies die in verschillende gebieden aan de slag zijn gegaan met gebiedsgerichte realisatie van maatschappelijke doelen.'

Lopende gebiedsprocessen

Wanneer de overheid wel overgaat tot onteigening moet het instrument alleen worden ingezet bij de voltooiing van het NNN en niet in andere natuurprojecten als Natuer Mei de Mienskip stellen de landbouwpartijen. Bovendien moet onteigening niet als stok achter de deur dienen in lopende gebiedsprocessen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  9° / 5°
  60 %
Meer weer