LTO+wil+bijstelling+Drentse+energiestrategie
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO wil bijstelling Drentse energiestrategie

LTO Noord vindt dat Drentse gemeenten terughoudender moeten zijn in het verlenen van toestemming voor zonneparken op boerenland. 'We moeten Drenthe niet voltegelen met zonnepanelen.'

Volgens LTO Noord wordt door gemeenten nauwelijks meer rekening gehouden met de zogeheten zonneladder. Dat is het afwegingskader, waarbij zonneparken eerst in bebouwd gebied worden aangelegd. Al dan niet op daken van gebouwen of in combinatie met infrastructuur. Pas als dat niet meer lukt, komen locaties buiten bebouwd gebied in beeld.

Nu grijpen de gemeenten te makkelijk naar de open ruimte, stelt LTO Noord vast. En dat is in veel gevallen boerenland, waar juist voedselproductie moet plaatsvinden. Zo ontstaat onterecht het beeld dat zonneparken in het buitengebied onvermijdelijk zijn.

Overstap

De organisatie komt met haar opmerkingen in de aanloop naar een Drentse Regionale Energie Strategie (RES). Dat is het overheidsprogramma om de overstap naar duurzame energieopwekking in goede banen te leiden. Drenthe is een van de eerste regio's in Nederland die daar momenteel de laatste hand aan leggen.

'Het toepassen van de zonneladder is ook in de RES niet optimaal terug te vinden', stelt LTO vast. 'LTO Noord pleit er nadrukkelijk voor om het zonneladderbeleid strikter toe te passen en vraagt de gemeenten om hun ambities voor zon op land te herzien', geeft de organisatie in haar commentaar op de concept-RES voor Drenthe aan.

Ruimtegebruik

LTO Noord wijst er ook nog op dat die zonneparken in het buitengebied afbreuk doen aan het begrip zorgvuldig ruimtegebruik, laat staan dubbel ruimtegebruik. 'Het op 2 meter plaatsen van panelen is dan niet de juiste invulling van dit begrip. Ook in de RES staat aangegeven dat er zorgen zijn over de bodemkwaliteit in deze zonneparken op dergelijke hoogte.'

Verder wordt in het concept van de RES vooral gesproken over wind op land, zon op dak en zon op land. LTO Noord vraagt aan de Drentse Energie Tafel, de stuurgroep achter de RES, om ook de mogelijkheden van 'wind op dak' mee te nemen in de RES. 'Kijkend naar de kansen die worden genoemd voor kleinschalige opwek van zon op dak, is het ook zeer aannemelijk dat er kansen liggen voor wind op dak.'

Onderzoek

Tot slot pleit LTO Noord voor meer onderzoek naar de bodemkwaliteit, dubbel landgebruik en teelt ondersteunende maatregelen. Dat kan zon op land in de toekomst mogelijk maken indien zon op dak ontoereikend is.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 16°
  65 %
 • Woensdag
  21° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 15°
  65 %
Meer weer