LTO roept Schouten op tot Europese inzet

LTO Nederland heeft landbouwminister Carola Schouten opgeroepen om zich in Brussel hard te maken voor een aantal zaken die de agrarische sector kunnen helpen, nu veel bedrijven worden geraakt door de coronacrisis.

Voor LTO Nederland is het van groot belang dat er spoedig op Europees niveau een crisisfonds wordt ingericht en de grenzen voor zowel personen als goederen volop openblijven. Schouten heeft overigens zelf ook een beroep gedaan op Europese steun.

Verder pleit de land- en tuinbouworganisatie voor eerdere uitbetaling van betalingsrechten en een snelle inzet van GLB-gelden in Pijler 2 voor boeren en tuinders die door de coronacrisis worden geraakt. Daarnaast vraagt LTO Nederland om versoepeling van de betalingsvoorwaarden rondom de vergroeningseisen.

Opkoopprogramma

De Europese Commissie heeft in de Gemeenschappelijke Markt Ordening (GMO) ruime mogelijkheden om in tijden van marktcrises in te grijpen, vindt LTO. Daarnaast zijn er natuurlijk de bestaande GMO-regelingen (private opslag, interventie). LTO Nederland ziet graag dat die regelingen worden ingezet.

Voor de frietaardappelen is een opkoopprogramma nodig, vindt LTO. Voor de melkvee-, kalver- en schapenhouderij moet ingezet worden op private opslag. Voor de sierteelt moet ruim gekeken worden naar de mogelijkheden die de GMO biedt en dient de Europese Commissie actief mee te denken.


Verder dreigen er volgens LTO ook problemen voor de telers van asperges en paddenstoelen. Actieve promotie is nodig om de schade voor telers zo veel mogelijk te beperken, zo stelt de organisatie.

Inzet Pijler 2 gelden

LTO vraagt ook om snelle inzet van 'pijler 2-gelden' uit het Europees landbouwbeleid. Eurocommissaris Janusz Wojciechowski heeft aangegeven hiervoor open te staan. In het lopende plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) uit de tweede pijler heeft Nederland een aanzienlijk deel van het budget voor de lopende budgetperiode 2014-2020 nog niet besteed.

Dat geldt ook voor een deel van de gelden die de afgelopen jaren zijn overgeheveld van pijler 1 naar pijler 2. Wat LTO betreft moeten de gelden die zijn overgeheveld ten behoeve van de brede weersverzekering, Deltaplan Agrarisch Water (DAW) en Agrarisch Natuurbeheer (ANLb) beschikbaar blijven in pijler 2. Overige nog niet benutte gelden zouden alsnog in pijler 1 moeten worden benut via ophoging van de betalingsrechten. Dit is het snelst en eenvoudigst.

Betalingsrechten

LTO Nederland steunt de inzet van Schouten om de betalingsrechten vanaf 1 juli volledig en geheel uit te betalen. Op dit moment kan dat pas vanaf 16 oktober. De Europese Commissie moet toestemming geven om dit vanaf 1 juli te doen, zo nodig met bevoorschotting uit nationale middelen. Op deze wijze krijgen boeren en tuinders sneller toegang tot liquiditeit en wel op een moment dat de nood mogelijk het grootst is.

Weer

 • Woensdag
  13° / 4°
  30 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  10° / 2°
  10 %
Meer weer