Eerste+boeren+benaderd+voor+groot+zonnepark+Schiphol
Nieuws
© Vidiphoto

Eerste boeren benaderd voor groot zonnepark Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor het realiseren van een groot zonnepark van maximaal 1.000 hectare bij Schiphol. De eerste boeren zijn al benaderd door projectontwikkelaars, weet voorzitter Ton van Schie van LTO Noord-afdeling Haarlemmermeer.

De gemeente wil in eerste instantie zoveel mogelijk inzetten op zonnepanelen op daken, maar wijst in het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer ook een zoekgebied van 1.000 hectare zonnepark voor 2050 aan. Dat is het gebied bij Schiphol. Boeren hebben er niet alleen grond in eigendom, zij pachten het ook van Schiphol, provincie Noord-Holland en gemeente Haarlemmermeer.

'We zijn genoodzaakt ook in te zetten op grootschalige zonneakkers in het buitengebied. Dit is de minst wenselijke trede in de zonneladder omdat het ten koste gaat van agrarisch gebied en vraagt om duidelijke planologische uitspraken', stelt de gemeente. Zij concentreert de opgave in een zoekgebied om versnippering te voorkomen.'

De gemeenteraad moet nog instemmen met het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer dat het college onlangs openbaar maakte. Een van de voorwaarden voor aanleg van een zonneakker is dat onderzoek moet plaatsvinden naar de effecten op de agrarische sector van het onttrekken van een grote hoeveelheid landbouwgrond voor opwek van zon op land, vindt de gemeente.

'Onwijs grote opgave'

Van Schie zat met de gemeente om tafel om te spreken over de plannen voor zonneakkers. Hij spreekt van een 'onwijs grote opgave'. 'Als LTO Noord zijn wij geen voorstander van zonnepanelen op landbouwgrond. Maar ik kan mij voorstellen dat sommige boeren dit wel als kans zien. We moeten ervoor waken dat de regio niet verpest wordt door mensen die alleen op winstbejag uit zijn.'

Daar is wethouder Mariëtte Sedee (CDA) het mee eens. 'De ruimtelijke inpassing moet echt zorgvuldig gebeuren. Gemeente Haarlemmermeer wil duidelijke regels als het gaat om het inpassen van zonnepanelen in het landschap.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  20° / 15°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 13°
  60 %
 • Zondag
  20° / 14°
  70 %
Meer weer