Rechter+tikt+Frysl%C3%A2n+op+de+vingers+over+eigen+risico+ganzenschade
Nieuws
© Han Reindsen

Rechter tikt Fryslân op de vingers over eigen risico ganzenschade

Provincie Fryslân moet het eigen risico voor zes boeren met ganzenschade opnieuw beoordelen. De onderbouwing om de korting van 20 procent te hanteren, schiet tekort. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland.

De boeren vochten het eigen risico aan dat de provincie hanteert voor ganzenschade. Volgens een van de ondernemers heeft zij vrijwel geen mogelijkheden om de ganzen te verjagen, omdat de percelen tussen ganzenrustgebieden liggen en binnen een grens van 150 meter van deze gebieden verjaging niet is toegestaan.

Het eigen risico buiten foerageergebieden verhoogde de provincie enkele jaren geleden van 5 naar 20 procent. Met de stijging wil de provincie boeren stimuleren om actief aan schadepreventie te doen. De ganzen moeten intensiever naar foerageergebieden worden verjaagd waar boeren de schade wel 100 procent vergoed krijgen, is het uitgangspunt van de provincie daarbij.


De rechtbank oordeelt dat provincie Fryslân de onderbouwingen niet deugdelijk heeft gemotiveerd. Volgens de rechter zijn de ondernemers nauwelijks in staat om ganzenschade te voorkomen of te beperken. De prikkel die wordt beoogd met het hanteren van het eigen risico is in feite afwezig, stelt de rechtbank.

De ondernemers hadden de percelen kunnen aanmelden als foerageergebied om 100 procent vergoeding te kunnen krijgen. Maar volgens de rechter zouden ze dan verplicht worden dat te doen, terwijl provincie Fryslân vindt dat dit op vrijwillige basis moet gebeuren. Bovendien is het totaal aantal hectares foerageergebieden 10 procent lager dan voorheen. De grondeigenaren hadden zich daarom niet succesvol kunnen aanmelden, verwacht de rechter.

Juridisch onderzoek

Over de gevolgen die deze uitspraak heeft voor de Friese ganzenaanpak kan de provincie nog niets zeggen, stelt een woordvoerder. Provincie Fryslân gaat de uitspraak vanaf volgende week onderzoeken. De woordvoerder gaat ervan uit dat het juridisch onderzoek op zijn vroegst medio april is voltooid.

LTO Noord noemt de casus interessant. De belangenbehartiger gaat samen met de Nederlandse Melkveehouders Vakbond actie op touw zetten om het provinciale ganzenbeleid bijgesteld te krijgen.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer