Kamer+wil+weer+minister+voor+Ruimtelijke+Ordening
Nieuws
© provincie Zuid-Holland

Kamer wil weer minister voor Ruimtelijke Ordening

In het volgende kabinet moet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Een motie van PvdA en CDA met deze oproep kreeg in de Tweede Kamer een krappe meerderheid achter zich. Het parlement vindt dat het rijk weer meer invloed moet krijgen op deze onderwerpen.

De indieners van de motie, PvdA'er Henk Nijboer en CDA'er Erik Ronnes, vinden dat het grote woningtekort vraagt om een minister die de regie in handen heeft. Door de versnippering van het beleid naar gemeenten en provincies is er volgens hen te weinig slagkracht bij ruimtelijke opgaven, zoals grootschalige woningbouw. Nijboer wees er in een recent Kamerdebat op dat de Grondwet stelt dat het zorgen voor 'voldoende woongelegenheid' een overheidstaak is.

Wonen valt momenteel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Tussen 1982 en 2010 was er een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, daarvoor was er een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.


Onlangs deden rijksadviseur Berno Strootman en landbouweconoom Krijn Poppe van Wageningen University & Research in Nieuwe Oogst ook een oproep aan het rijk om weer de regie te nemen in landschappelijke vraagstukken.

Verrommeling dreigt

Claims op het landelijk gebied voor onder meer woningbouw, energietransitie, infrastructuur en natuur vragen om duidelijke aansturing vanuit de landelijke overheid. Anders dreigt verrommeling van het landschap, stellen Strootman en Poppe.


Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer