LTO%3A+overheid+moet+Mesdag%2Donderzoek+serieus+nemen
Nieuws
© Dirk Hol

LTO: overheid moet Mesdag-onderzoek serieus nemen

LTO Nederland roept het ministerie van LNV op om snel inhoudelijk te reageren op de nieuwe stikstofbevindingen die het Mesdag Zuivelfonds donderdag presenteerde.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn dat niet de landbouw, maar het verkeer - waaronder de binnenvaart - de meeste neerslag van stikstof op natuurgebieden geeft. En dat het uitkopen van agrarische bedrijven nauwelijks effect heeft op kwaliteit van de vegetatie in de bestaande Natura 2000-gebieden.

De bevindingen die voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdagfonds in Perscentrum Nieuwspoort presenteerde, sluiten aan bij eerdere rapporten uit de sector die onzekerheden aantonen in de cijfers. LTO Nederland is blij met het nieuwe onderzoek en wil een vlotte inhoudelijke reactie van het ministerie van LNV en het RIVM op deze nieuwe analyse.

Kritisch

Daarbij is het nodig dat kritisch wordt gekeken naar de implementatie van eerdere adviezen om de modellen en meetmethoden te verbeteren, stelt de boerenkoepel. Boeren zijn niet gebaat bij onzekerheid door tegenstrijdige wetenschappelijke inzichten, aldus LTO. De rekenmodellen voor stikstof leidden al lange tijd tot discussie over de betrouwbaarheid en de daadwerkelijke uitstoot van de agrarische sector.

Nieuwe inzichten in de RIVM-modellen moeten worden meegenomen in bestaand en toekomstig beleid

Voorzitter Jan Cees Vogelaar van het Mesdag-Zuivelfonds

LTO waarschuwde afgelopen zomer dat er nog te veel onduidelijkheid over de metingen van ammoniakconcentraties in de lucht en depositie in de natuur is. De koepel constateerde 'grote onbetrouwbaarheidsmarges' in het systeem.


Het is zeer de vraag hoe bijvoorbeeld het bouwen van een nieuwe, duurzame stal kan worden tegengehouden als de onzekerheid over de extra depositie in het model zo groot is. Dat wordt bevestigd door de analyse van het Mesdagfonds. Voor het draagvlak van stikstofbeleid bij boeren is dat funest.

Meten is weten

LTO staat voor het principe 'meten is weten'. Op dit moment zijn alleen technische en bouwkundige voorzieningen, zoals emissiearme vloeren en luchtwassers, toegestaan voor emissiereductie. De koepel vindt dat, zodra dit voldoende kan worden geborgd, het ondernemers ook mogelijk moet worden gemaakt om emissiereductie door bijvoorbeeld voermanagement aan te tonen met sensoren.

Nieuwe inzichten in bijvoorbeeld de RIVM-modellen moeten worden meegenomen in bestaand en toekomstig beleid. Daarom moet landbouwminister Carola Schouten zo snel mogelijk met een inhoudelijke reactie komen op de onderzoeksresultaten. Boeren in Nederland hebben immers behoefte aan duidelijkheid.

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer