Provincie+Overijssel+gooit+ganzenbeleid+op+de+schop
Nieuws
© Ida Hylkema

Provincie Overijssel gooit ganzenbeleid op de schop

Provincie Overijssel wil volgend jaar een nieuw ganzenbeleid presenteren. De provincie onderzoekt onder meer het instellen van ganzenrustgebieden op agrarische gronden. Dit soort gebieden bestaan ook in andere provincies.

In Overijssel is de afgelopen jaren veel te doen geweest rondom het ganzendossier. 'Een veelbesproken onderwerp' noemen Gedeputeerde Staten het zelf in een brief die deze week werd gepubliceerd. 'Er gaat veel tijd in zitten en er lopen veel juridische procedures', schrijven zij.

Begin dit jaar deed de bestuursrechter in Zwolle nog uitspraak in een zaak die was aangespannen door de Faunabescherming en de Vogelbescherming tegen de provincie over de vergunning voor het afschieten van ganzen.


Dat was zeker niet de eerste rechtszaak van de afgelopen jaren. Overijssel staat het bejagen van ganzen in Natura 2000-gebieden toe en dat zorgt continu voor een juridische strijd. 'De provincie is die rechtszaken beu en wil nu kijken hoe ze het ganzenbeleid in een andere vorm kunnen gieten', zegt Hans van Beuzekom, namens het regiobestuur van LTO Noord belast met faunazaken.

Gesprek met gedeputeerde

Van Beuzekom sprak onlangs samen met andere leden van de provinciale faunabeheereenheid met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) over de problematiek en mogelijke oplossingen.

De provincie ziet het instellen van winterrustgebieden voor ganzen op agrarische gronden in Natura 2000-gebieden als eerste stap richting een oplossing. Om die reden start een verkenning om de mogelijkheden in kaart te brengen.

Automatische taxatie

Een van de te onderzoeken aspecten is een schadevergoeding voor boeren. In Gelderland bestaat een systeem van automatische taxatie. Boeren hoeven schade niet zelf te melden, een taxateur bezoekt regelmatig de percelen om de ganzenschade op te nemen. Boeren krijgen 50 euro per schadehectare plus wat de taxateur vaststelt.

Van Beuzekom: 'Als LTO Noord willen we meehelpen in de zoektocht van de provincie naar een oplossing, maar wel in goed overleg met de achterban. Het ganzendossier ligt gevoelig in sommige gebieden.'

Eind dit jaar

Overijssel wil de verkenning van de mogelijkheden en het bijbehorende proces voor het eind van het jaar hebben afgerond.

Gedeputeerde Staten leggen de mogelijke scenario's voor aan Provinciale Staten ter informatie en bespreking, waarna er een scenario wordt gekozen. Begin 2021 kan dit scenario vervolgens worden uitgewerkt, waarna het definitieve voorstel eind 2021 aan Provinciale Staten ter goedkeuring wordt aangeboden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  8° / 6°
  30 %
 • Vrijdag
  8° / 7°
  10 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  10 %
Meer weer