Vleeskalveren moeten schoner naar slacht

Een op de vijf kalverbedrijven levert te vuile dieren af aan de slachterij. Een groot deel van hun vacht is aangekoekt met harde, ingedroogde mest. 'Dat moet beter', zegt de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK). Het thema moet in de hele keten hoog op de agenda komen.

Vleeskalveren+moeten+schoner+naar+slacht
© Fotografie Twan Wiermans

Ze komen helaas nog te vaak binnen bij slachterijen, kalveren met opgedroogde mestresten op hun buik. De dieren zijn te vuil en daardoor lastiger om te slachten.

In de slachterij worden kalveren geopend op de buik. Zitten daar mestdeeltjes, dan kunnen die op het karkas komen. 'Dat kan schadelijk zijn voor de voedselveiligheid.' zegt secretaris Henk Bekman van de SBK. Vooral in stallen met (gedeeltelijk) dichte vloeren of dichtgeslipte roosters, zijn kalveren snel vuil. Dat geldt ook voor ruimtes met een slechte ventilatie.

Verplicht rekening houden met bevuiling

Volgens de Europese hygiëneregels dienen dieren schoon bij de slachterij aan te komen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verplicht de slachterijen daarom rekening te houden met eventuele bevuiling. 'Het is lastiger om dieren met harde korsten ingedroogde mest hygiënisch te slachten', stelt Bekman. 'Dat vergt extra aandacht en oplettendheid.'

De NVWA is strenger gaan handhaven op vachthygiëne

Martijn Paridaans, directeur van Pali Group

Het is nodig om het slachthuis te informeren over te vuile kalveren, voorafgaand aan de aanvoer. Aangekoekte mest zorgt ervoor dat het slachtproces langzamer gaat. Het slachthuis kan de vuile kalveren bijvoorbeeld opsparen en aan het einde van de dag slachten. Of er moeten meer medewerkers aan een slachtlijn worden gezet.

Vachthygiënescore

Om bezoedeling van kalveren te verminderen, heeft de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) in 2017 de vachthygiënescore geïntroduceerd. Elk koppel kalveren dat naar de slacht wordt afgevoerd, krijgt op het kalverbedrijf een score. Dit gebeurt gemiddeld een week voor afvoer, op het moment van certificering, en wordt uitgevoerd door de SKV.

De controleur kijkt naar de bevuiling op de buik, borst, achterhand en het bovenste deel van het beenwerk. Hij schat het aandeel kalveren met score A, B en C. Bij een kalf met score A is minder dan 10 procent van het betreffende oppervlak bedekt met harde, ingedroogde mest.

Bij score B is het dier vuiler. Tussen de 10 en 50 procent van het eerdergenoemde oppervlak is bedekt met harde, ingedroogde mest. En bij score C gaat het om meer dan 50 procent van het oppervlak dat bedekt is met aangekoekte mest. De controleur probeert ook van elke categorie een foto te maken.

© David Hilberink

Bekman: 'Helaas heeft 10 tot 20 procent van de bedrijven te vuile dieren. Ze leveren een of meer dieren af met score C. Dat moet verbeteren.' De uitslag van de vachthygiënescore van een koppel gaat zowel naar de juridische eigenaar als naar de kalverhouder.

Aandachtspunt van Pali Group

Ook directeur Martijn Paridaans van vleesconcern Pali Group ziet borstvervuiling als een probleem in de kalverhouderij. 'Dit is al enige tijd een aandachtspunt. Er zijn stalsystemen die het niet makkelijk maken om het kalf zuiver ter slacht aan te bieden.'

Het concern slacht vooral kalveren onder de 8 maanden. Deze zijn doorgaans minder bevuild dan oudere dieren. Maar de firma ziet ook dieren met score C. Levert een bedrijf meerdere keren zwaar bevuilde kalveren, dan gaat de Pali Group met de ondernemer om tafel. 'We kijken hoe ze de bevuiling kunnen voorkomen, of ze iets moeten aanpassen aan de huisvesting, het klimaat of de voeding.'

Als bedrijven geen verbetering laten zien, is de Pali Group genoodzaakt om de vervuilde dieren niet te slachten. Dit is conform de regelgeving. Paridaans: 'Dat is heel vervelend, maar de NVWA is hier strenger op gaan handhaven. Het is de realiteit.' Volgens hem dienen alle schakels in de keten zich bezig te houden met schonere dieren.

VanDrie Group bezig met verbeteringen

Minder bezoedeling is ook voor VanDrie Group een belangrijk onderwerp, maar veel kan het concern er nog niet over zeggen. 'We zijn in de sector bezig met verbeteringen rond de aanvoer van schone kalveren', zegt Marijke Everts, Director Corporate Affairs. 'Het is alleen op dit moment nog niet opportuun om daarmee naar buiten te gaan',

Voorzitter Wim Thus van LTO-vakgroep Kalverhouderij wil dat vachthygiëne overal in de keten hoog op de agenda komt. 'Het is niet eerlijk om meteen met de vinger naar de kalverhouders te wijzen. Alle partijen moeten bijdragen aan een oplossing.' Hij doelt op integraties, voerleveranciers, stallenbouwers en andere partijen in de sector.

'Geen hak zetten'

'De NVWA volgt de hygiëne tijdens het slachten volop. Deze is er niet op uit om mensen een hak te zetten, maar wel om de voedselveiligheid te bewaken en advies te geven', vervolgt Thus.

Volgens de LTO-vakgroepvoorzitter gaat het vooral om bewustwording. Bedrijven die regelmatig kalveren afleveren met score C, moeten volgens hem in beeld worden gebracht en advies op maat krijgen. 'We moeten stappen gaan zetten naar schonere kalveren en gaan de NVWA hier ook bij betrekken. Deze beoordeelt de dieren immers aan de slachthaak', besluit Thus.

9 tips voor schonere vleeskalveren
• Zorg voor een maximaal verantwoorde spleetbreedte en bolling van de roosters.
• Zorg voor een goede verdeling van de spleten in het hok, ook bij de muren en hekken.
• Steek roosters open als ze dicht zitten. Dichte roosters ontstaan vaak bij het voerhek, achterin tegen de muur of in het eerste hok. Dichte roosters zie je ook bij stallen met een aflopende vloer onder de roosters, het zijn plaatsen waar vroeger boxen op hebben gestaan en waar de put niet voldoende is aangepast.
• Voer vuile en natte kalveren extra gehakseld stro. Zeker enkele weken voor het afleveren. Vooral bij vaarzen helpt dit goed. 
• Plaats vaarzen in stallen waar doorgaans de schoonste kalveren uit komen.
• Nieuwe houten roosters? Zet daar dan de eerste ronde liever geen vaarzen op.
• Voorkom schuimvorming in de mestput. Vermorsen van ruwvoer in de mestkelder is funest.
• Zorg voor voldoende ventilatie in de stal, zodat kalveren niet zweten. Als ze zweten, worden ze vuiler.
• Scheer (vaars)kalveren in de winterperiode op 16 weken leeftijd, zodat ze minder zweten.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  1° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer