Aardappelketen wijst op belang werkbare mrl voor chloorprofam

Voor de continuïteit van de Europese aardappelindustrie is het noodzakelijk dat er een werkbare mrl voor chloorprofam wordt vastgesteld.

Aardappelketen+wijst+op+belang+werkbare+mrl+voor+chloorprofam
© Haijo Dodde

Dit meldt LTO Nederland in een brief aan de Europese Commissie. Deze brief is verstuurd namens Copa Cogeca, de koepelorganisatie voor landbouwers in Europa. Volgens LTO Nederland maakt de hele aardappelketen zich zorgen over het mrl-niveau dat gaat gelden als chloorprofam na oktober 2020 niet meer gebruikt mag worden als kiemremmingsmiddel.

Van chloorprofam is bekend dat de chemische stof behoorlijk persistent is en zelfs na intensieve reiniging vaak nog langere tijd terug te vinden is in de aardappelbewaarplaatsen. 'Als de mrl van chloorprofam wordt teruggeschroefd van 10 ppm naar een detectieniveau van 0,01 ppm dan zal de aanvoer van voldoende grondstof voor de aardappelindustrie serieus in de problemen komen', verwacht LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate.


Ten Cate is een van de samenstellers van de brief over chloorprofam aan de Europese Commissie. Hij benadrukt dat de landbouworganisaties het besluit accepteren om de toelating van chloorprofam niet te verlengen. Dit heeft te maken met overwegingen rondom de voedselveiligheid.

Realistische overgangsperiode

'We pleiten echter vooral voor een realistische overgangsperiode met dus een werkbare mrl die voor een langere periode geldig zou moeten zijn', verklaart Ten Cate. 'Het doel is om telers en andere ketenpartners voldoende tijd te geven om het residuniveau in de bewaarplaatsen terug te dringen. Ook moet onderzoek plaatsvinden om het effect van reinigingsmethoden te kunnen meten.'

Op nationaal niveau overlegt LTO Nederland regelmatig met de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie en de Nederlandse Aardappelorganisatie over de gevolgen van het wegvallen van chloorprofam en het ontwikkelen van een erkend schoonmaakprotocol. De Brancheorganisatie Akkerbouw faciliteert dit overleg tussen de ketenpartners.

Ten Cate: 'We proberen als aardappelketen over chloorprofam nauwe contacten te onderhouden met onder meer het ministerie van LNV en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Al in een vroeg stadium hebben we als telers, handelaren en verwerkers steeds aangegeven dat er behoefte is aan een tijdelijke mrl. Ons verzoek komt dus niet onverwacht voor de autoriteiten.'

Gelijk speelveld op Europese markt

In de pleidooi voor een werkbare mrl verwijst LTO ook naar de concurrentiepositie van de Europese aardappelindustrie ten opzichte van de aardappelindustrie in de Verenigde Staten. 'Een gelijk speelveld op de Europese markt is alleen mogelijk als de mrl-niveaus voor onze aardappelen ook gaan gelden voor de aardappelen die van buiten de EU worden geïmporteerd', aldus Ten Cate.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  12° / 10°
  80 %
 • Woensdag
  14° / 7°
  70 %
 • Donderdag
  14° / 6°
  70 %
Meer weer