LTO%3A+%27Pas+rust+als+verlenen+van+vergunnningen+weer+op+gang+is%27
Interview
© Dirk Hol

LTO: 'Pas rust als verlenen van vergunnningen weer op gang is'

Bestuurder Trienke Elshof legt vanuit de auto, onderweg van het ene naar het andere overleg ergens in het land, namens LTO Nederland uit hoe zij de afgelopen maanden de stikstofonderhandelingen heeft ervaren, zowel met de sector als de overheid. Elshof runt naast haar bestuurswerk een melkveebedrijf met haar man in het Friese Weststellingwerf.

Hoe verlopen de onderhandelingen over de stikstofaanpak?

'Met kleine stapjes komen we vooruit. Dat zie ik ook terug in de laatste Kamerbrief. Uitgangspunt voor de onderhandelingen over de stikstofaanpak is en blijft het 18-puntenplan van het Landbouw Collectief. We hebben dit plan aangeboden op 20 november aan het kabinet en het is telkens leidend in de gesprekken die we hebben met minister Schouten en premier Rutte. Het is belangrijk om hieraan vast te houden zodat we eenduidig zijn in wat we willen.'

Door de actievoerende boeren kwamen we weer terug aan de onderhandelingstafel over de stikstofaanpak

Trienke Elshof, landelijk bestuurder bij LTO Nederland

Wat vindt u het grootste winstpunt van het Landbouw Collectief tot nu toe?

'Vanaf het vallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei 2019 verliepen de gesprekken met het ministerie van LNV uiterst moeizaam. Bij de uitwerking van de aanpak door het ministerie werd de landbouwsector nauwelijks betrokken. Dat is door de boerenacties vanaf begin oktober in Den Haag en in de provincies veranderd. En toen we eind oktober het Landbouw Collectief opzetten helemaal. Door de druk van de acties en de eenheid van het Landbouw Collectief moest de overheid wel met ons in gesprek, en dat gebeurde. Daarop hebben we in december al met het kabinet belangrijke afspraken kunnen maken.'

Is die winst al terug te zien in het voorgenomen overheidsbeleid tot nu toe?

'Bij de inhoudelijke totstandkoming van de Kamerbrief van 4 oktober waren we nauwelijks betrokken. Dat is ook aan de inhoud van de brief terug te zien en zette veel kwaad bloed. Zowel bij ons bestuurders als bij onze achterban. Terwijl in het advies van de commissie-Remkes dat in september verscheen wel duidelijk onze invloed en standpunten terug te vinden waren. Daar hadden we ook zeer intensief voor gelobbyd. Gedurende de winter en in samenwerking met het Landbouw Collectief hebben we die kracht en invloed weer teruggekregen in Den Haag.'

Wanneer bent u tevreden over de stikstofaanpak?

'Als de vergunningsverlening voor onze boeren weer op gang kan komen en met criteria die haalbaar zijn zodat onze bedrijven ook weer echt vooruit kunnen. Nu liggen er nog voorstellen op tafel met zulke onmogelijke eisen dat we er nog niets mee gaan opschieten. Dat moet echt anders. We krijgen pas weer rust als dat geregeld is.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer