Brabantse boerencoalitie komt met stikstofplan

Sluit aan bij het landelijke stikstofbeleid en draai de Brabantse deadlines terug naar 1 januari 2028. Dat is de rode draad van een notitie die zeven boerenpartijen, waaronder ZLTO en BAJK, vandaag overhandigden aan het provinciebestuur.

De NMV, POV, NVP, FDF en Agrifirm hebben ook hun handtekening gezet onder het stuk dat volgens de boerenpartijen een einde moet maken aan de stikstofimpasse in Brabant. Zij willen dat de provincie Noord-Brabant de provinciale regels in lijn brengt met de landelijke stikstofaanpak.

Verder willen de partijen sturen op een Brabantbrede doelstelling van 40 procent stikstofreductie ten opzichte van 2009. Dat is het jaar dat de landbouwsector in Brabant het convenant over stikstofreductie sloot met met het provinciebestuur. In de zomer van 2017 draaide het provinciebestuur de duimschroeven aan door de deadlines uit dat convenant zes jaar naar voren te halen.

Nulmeting

De zeven boerenpartners willen ook dat de provincie de afname van emissies van ammoniak en stikstofoxiden tussen 2009 en 2020 in kaart brengt. Niet alleen voor de land- en tuinbouw, maar voor alle vervuilende sectoren. Verder moet er een onderbouwde nulmeting (2019) komen en, op basis daarvan, realistische doelen richting 2030. Over de vraag hoe dit geborgd moet worden, willen de partijen graag met de provincie in gesprek.

'De huidige regels kijken nu alleen naar wat er uit het pijpje van de stal komt'

ZLTO-voorzitter Wim Bens vindt dat de agrarische sector met de voorstellen zijn nek uitsteekt. 'Het reductiedoel hebben we iets aangescherpt en we zijn ervan overtuigd dat ondernemers die doelen halen. Maar dan moet je als overheid wel sturen op ondernemersvrijheid en geen onrealistische deadlines hanteren. Er moet meer vertrouwen zijn in de agrarische sector.'

Pakket aan maatregelen

Die ondernemersvrijheid moet volgens de boerenpartijen blijken uit de mogelijkheid voor veehouders om zelf een keuze te maken tussen stikstofmaatregelen, waaronder voer- en managementmaatregelen, stalaanpassingen, mestaanwending en weidegang. 'Onze oproep aan de provincie is om het breder te trekken', licht ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema toe. 'De huidige regels kijken nu alleen naar wat er uit het pijpje van de stal komt. Maar het gaat om het totale plaatje en de integraliteit.'

Gedeputeerde Rik Grashof gaf namens het college van Gedeputeerde Staten een korte reactie op het agarische plan van aanpak. 'Ik ben blij dat dit er ligt. Ik complimenteer de gezamenlijke landbouworganisaties met het feit dat ze samen met een visie zijn gekomen. Dat is iets heel anders dan hoe dit zich in politieke besluitvorming vertaalt, maar het is een basis om met elkaar in gesprek te zijn. Er zal een uitnodiging volgen om hier inhoudelijk met elkaar over te praten.'

Grashoff benadrukt dat de tijd doortikt. 'We willen een toekomstperspectief en daarom gaan we de komende tijd ook niet op onze handen zitten. Ook al zitten we hier in Brabant in een vreemde politieke situatie.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  23° / 15°
  25 %
 • Maandag
  22° / 13°
  20 %
 • Dinsdag
  24° / 12°
  5 %
Meer weer