KPMG+ziet+potentie+in+aangepast+veevoer
Nieuws
© Nieuwe Oogst

KPMG ziet potentie in aangepast veevoer

Gebruik van aangepast veevoer, dat minder eiwitten bevat, kan een belangrijke bijdrage leveren in de verduurzaming van de veehouderij. Dat stelt accountants- en adviesorganisatie KPMG op basis van een eigen analyse in de pluimveehouderij in Brazilië en varkenshouderij in China.

Voor beide markten heeft KPMG de economische, ecologische en sociale gevolgen van de vleesproductie omgezet in kosten en een bedrag per ton levend gewicht. Alle werkelijke en verborgen kosten zijn in de berekening meegenomen.

Uit de analyse blijkt volgens KPMG dat het gebruik van innovatief diervoeder met minder eiwitten de negatieve milieueffecten en maatschappelijke gevolgen van de kippenproductie in Brazilië met een derde vermindert.

Voedergewassen

De grootste besparingen zijn te zien in de beperking van het gebruik van land om de noodzakelijke voedergewassen te kweken, het terugdringen van de bodemverzuring en de vermindering van de water- en luchtvervuiling.

Luchtvervuiling is in Brazilië vooral een gevolg van kippenmest. Voor de pluimveehouderij in Brazilië betekent dit volgens KPMG dat met het gebruik van innovatief veevoer de werkelijke prijs met zo'n 18 procent per ton kippenvlees omlaag kan, van 1.439 euro naar 1.174 euro.

China

De analyse van de varkenshouderij in China laat volgens de adviesorganisatie vergelijkbare resultaten zien. In Noord-Azië kan per ton vlees een bedrag van bijna 200 euro aan maatschappelijke kosten worden bespaard door het gebruik van aangepast voer. De echte prijs van varkensvlees met innovatief veevoer daalt daardoor met bijna 12 procent.

Deze resultaten maken volgens KPMG duidelijk dat er een enorm potentieel is om de maatschappelijke kosten van de productie van vlees in de wereld positief te beïnvloeden. Maar ook dat het zinvol en noodzakelijk is om in de waardeketen een dialoog te starten over een andere samenstelling van veevoer en de sector op deze manier te helpen met de transformatie naar een duurzamer bedrijfsvoering.

Impact

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke kosten en baten van het gebruik van traditioneel en alternatief veevoer maakte KPMG gebruik van de 'True Value methodiek'. 'Bij de productie gaat het immers niet alleen om het grootbrengen van de dieren. De productie heeft in het algemeen gevolgen voor mens, milieu en economie. Die laten zich vertalen in baten en lasten', legt Arjan de Draaijer van KPMG uit op de website van het bedrijf.

Voer met minder eiwitten zorgt er volgens KPMG voor dat de impact van de veehouderij op milieu, samenleving en economie veel minder groot worden. Dat is volgens het bedrijf relevant, want 'de veehouderij staat onder steeds grotere druk om te verduurzamen.' De wereldbevolking groeit en daarmee ook de vraag naar vlees, vis, melk en eieren, weet het bedrijf. 'Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 13°
  60 %
 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  13° / 10°
  50 %
Meer weer