%27Chitwoodi+is+door+inundatie+volledig+te+saneren%27
Nieuws
© Han Reindsen

'Chitwoodi is door inundatie volledig te saneren'

Inundatie van landbouwgrond blijkt een perspectiefvolle methode om een besmetting met Meloidogyne chitwoodi volledig te saneren. Dit melden Johnny Visser en Leendert Molendijk van Wageningen University & Research (WUR).

Het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) is een quarantaine aaltje, wat betekend dat vermeerderingsmateriaal als aardappelpootgoed vrij moet zijn van deze aaltjesoort. Al bij een zeer lage veldbesmetting kan het vermeerderingsmateriaal besmet raken. Deze teelten moeten daarom plaats vinden op percelen die vrij zijn van chitwoodi.

Bestrijding van chitwoodi door chemische grondontsmetting is door verscherpte regelgeving en verbod van middelen amper meer mogelijk en ook technisch niet afdoende. Inundatie, het langdurig onderwater zetten van een perceel, lijkt perspectief te bieden. Deze methode wordt in de bollenteelt al vele jaren ingezet ter bestrijding van het stengelaaltje. Over de effectiviteit van deze methode tegen chitwoodi was nog weinig bekend.

Onderzoek

Vanuit potproefonderzoek van WUR waren er aanwijzingen dat bestrijding van chitwoodi via inundatie zou kunnen werken. In inundatieonderzoek uitgevoerd in bakken, bij een constante temperatuur van 20 graden Celsius en een inundatie-duur van 14 weken, werd chitwoodi volledig bestreden. In de praktijk komen bodemtemperaturen van 20 graden Celsius of hoger, gedurende een dergelijk langer periode, echter zelden voor.

In 2015 is door WUR in samenwerking met een aantal telers veldonderzoek gestart. In 2015 en 2018 zijn in totaal vijf met chitwoodi besmette percelen voorafgaand aan de inundatie intensief bemonsterd om de uitgangsituatie van de chitwoodi-besmetting goed in kaart te brengen. De verwachting was dat de besmetting op deze percelen duidelijk aantoonbaar zou zijn, maar niet bijzonder hoog.

Betrouwbaarheid

Om het effect van het inunderen met een grotere betrouwbaarheid te kunnen vaststellen, zijn verspreid over het perceel ook nog zakjes met chitwoodi besmet wortelmateriaal ingegraven. De zakjes zijn ingebracht in speciaal geprepareerde emmers om introductie van chitwoodi te voorkomen. De inundatie is in de zomer uitgevoerd. De percelen hebben vanaf begin juli tot eind september/begin oktober onder water gestaan.

In december zijn dezelfde plekken in het perceel weer bemonsterd en zijn de zakjes opgegraven. In zowel de veldgrond als in de zakjes zijn geen chitwoodi-aaltjes meer gevonden. ‘De inundatie op deze percelen is zeer effectief geweest en heeft de chitwoodi besmetting teruggedrongen tot onder detectiegrens of mogelijk volledig gesaneerd’, constateren de onderzoekers.

Intensief bemonsterd

Om vast te stellen of de chitwoodi-besmetting door de inundatie echt volledig is bestreden, is het perceel dat in 2015 is geïnundeerd opnieuw intensief bemonsterd. Deze bemonstering is uitgevoerd in 2018 na de teelt van de voor chitwoodi goede waard-aardappel. De grond is met de traditionele opspoel methode geanalyseerd en gebruikt voor een biotoets met de voor chitwoodi zeer goede waard-tomaat.

Met deze biotoets kunnen zeer lage besmettingen nog worden aangetoond. Bij zowel de spoelmethode als in de biotoets zijn geen chitwoodi-aaltjes meer gevonden. ‘Dit is voor zover bekend voor het eerst dat er 100 procent effectiviteit is aangetoond bij de bestrijding van chitwoodi’, melden Johnny Visser en Leendert Molendijk.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer