NVWA+wijzigt+beleid+Meloidogyne+chitwoodi
Nieuws
© NAK Emmeloord

NVWA wijzigt beleid Meloidogyne chitwoodi

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft besloten om het beleid bij Meloidogyne chitwoodi te wijzigen. Topografische percelen komen in de plaats van cirkels.

Het nieuwe beleid biedt perspectief aan telers binnen de aangewezen gebieden en is een stimulans voor initiatieven om chitwoodi te voorkomen en bestrijden. Ook zorgt het voor behoud van de garantstelling onder het plantenpaspoort.

Met ingang van 2019 bestaan aangewezen gebieden niet langer uit cirkels, maar uit topografische percelen, Dat zijn percelen met bestendigde grenzen waar in het verleden de partij is geteeld die besmet bleek te zijn met chitwoodi.

Besmetting

Voor pootgoedpartijen die hierop worden geteeld, geldt net als nu de onderzoeksplicht. Deze plicht kan echter komen te vervallen als twee achtereenvolgende pootgoedteelten in officieel onderzoek vrij zijn bevonden van chitwoodi. Voorwaarde is wel dat deze geteeld zijn op het NAK-perceel waar de oorspronkelijke besmetting is gevonden.

Rondom elke nieuwe vondst wordt uitsluitend voor het volgende teeltjaar een gebied afgebakend met een straal van 1 kilometer rondom het besmet bevonden NAK-perceel. Alle pootgoedpercelen die binnen dat gebied (geheel of gedeeltelijk) zijn gelegen, worden daarbij getoetst. Hiermee wordt vastgesteld of er sprake is van verspreiding. Na het teeltjaar resteert het topografische perceel.

Plantenpaspoort

Om te kunnen blijven garanderen dat het Nederlandse pootgoed voldoet aan de eisen die aan het plantenpaspoort gesteld worden, moet een deel van de te certificeren pootgoedpartijen buiten de aangewezen gebieden getoetst worden op chitwoodi. Dit betreft gemiddeld één pootgoedpartij per pootgoedteler per jaar.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  23° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  10 %
 • Vrijdag
  16° / 10°
  70 %
Meer weer