20 procent meer gras door peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage kan soelaas bieden. Dat blijkt uit praktijkonderzoek van studenten van Terra MBO Meppel op demonstratiebedrijf 'Boeren met bodem en water' van maatschap Neppelenbroek bij Zuidwolde. De grasproductie lag dit groeiseizoen 20 procent hoger.

20+procent+meer+gras+door+peilgestuurde+drainage
© Joost de la Court

De zomer van 2019 verliep voor een groot gedeelte droog. Melkveehouder Nico Neppelenbroek ervaarde op zijn percelen in het verleden vaak een water tekort, waardoor de grasgroei op zijn percelen achterbleef. Op het bedrijf zijn een aantal innovatieve maatregelen uitgevoerd, zoals peilgestuurde drainage. Hiermee is het bedrijf in staat om de grondwaterstanden te verhogen met circa 50 tot 75 centimeter.

Voor de proef zijn drainagebuizen aangelegd in de grond, die aangesloten werden op verschillende putten. Het betreft een zelfbedacht systeem dat is ontwikkeld in samenwerking met Aequator Groen & Ruimte. In de putten kan het waterpeil door de melkveehouder zelf verhoogd of verlaagd worden. Daarmee wordt water actief geïnfiltreerd in de grond. Na twee groeiseizoen meten, blijkt dat het grondwater hierdoor sterk verhoogd kan worden in droge perioden.

Grashoogte

De studenten van de opleiding Veehouderij en Loonwerk hebben het afgelopen groeiseizoen elke twee weken de grashoogte gemeten. Uit deze metingen blijkt dus dat de grasproductie het gehele seizoen circa 20 procent hoger lag. Volgens Neppelenbroek is niet alleen de hogere productie een voordeel, maar kan het hem ook kosten besparen. 'Ik hoef de percelen niet opnieuw in te zaaien en ik hoef ze ook niet meer te beregenen'.


Het demonstratiebedrijf is een initiatief van LTO onder het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en wordt gefinancierd door waterschap en provincie. Andere maatregelen die op het bedrijf worden toegepast, zijn het bolleggen van percelen, ondiepe nauwe drainage, opheffen van storende lagen, verhogen van organische stof gehalten, telen van droogtebestendige grassen, erfafspoeling en een rietfilter. Het project wordt begeleid door Aequator Groen & Ruimte.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  21° / 13°
  75 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  20 %
 • Zondag
  22° / 12°
  20 %
Meer weer