Bufferboeren+gaan+voor+peilgestuurde+drainage
Nieuws
© Peter Nicolai

Bufferboeren gaan voor peilgestuurde drainage

In het kader van project Bufferboeren in Veghel wordt de komende periode op zo'n 70 hectare landbouwgrond Peilgestuurde Drainage (PGD) aangelegd. Deze percelen liggen in de omgeving van het pompstation van Brabant Water tussen Veghel en Erp.

Melkveehouder Pieter Delisse uit Erp is een van de boeren bij wie binnenkort een PGD-systeem wordt aangelegd. 'Brabant Water heeft een tijd geleden al aangekondigd dat ze de waterwinning in Veghel in de komende jaren verder gaan uitbreiden. Daardoor kan de grondwaterstand in de omgeving in de toekomst mogelijk wat gaan zakken', zegt hij.

'Verder wordt er waarschijnlijk meer schoon spoelwater van het waterstation in het gebied geloosd. Met een PGD-systeem krijg ik zelf meer controle over de grondwaterstand op perceelniveau. In een droge periode kan ik het water langer vasthouden en in een natte periode kan het sneller worden afgevoerd. Overigens is de grond hier eerder te nat dan te droog.'

Plan van aanpak

De Erpenaar verwacht op korte termijn te kunnen starten met de aanleg van het systeem. 'In samenwerking met ZLTO en het waterschap hebben we hiervoor een plan van aanpak gemaakt. Zodra het perceel vrij is, kan worden gestart met de aanleg.' Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Brabant Water, Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant en ZLTO.

'We hebben de boeren in de omgeving van het pompstation eerst gevraagd wat hun wensen zijn op het gebied van bodem- en waterbeheer', vertelt Dirk Beekmans, adviseur Bodem & Water bij ZLTO. 'Vijf boeren gaven aan iets met drainage te willen doen. Het plan is om ruim 70 hectare te voorzien van een PGD-systeem. De boeren ontvangen hiervoor een stuk cofinanciering vanuit het project Bufferboeren.'

Veranderende situatie

Beekmans geeft aan dat met dit project vroegtijdig wordt ingespeeld op de veranderende situatie in de omgeving. 'Als Brabant Water in de toekomst meer water gaat oppompen in Veghel, ligt het voor de hand dat dit op termijn gevolgen heeft voor het grondwaterpeil in de omgeving. Ook zal er meer spoelwater worden geloosd', vertelt hij.

'Daarom is het een goede ontwikkeling dat boeren hun landbouwgronden hier nu al op inrichten. Daardoor kunnen ze het grondwaterniveau zelf aansturen. Inmiddels zijn we ook al aan het kijken of we het drainagesysteem kunnen vullen met schoon spoelwater vanuit het pompstation, maar daar moeten nog wel een aantal stappen voor worden genomen.'

V-ploeg

Beekmans geeft aan dat het PGD-systeem wordt aangelegd met behulp van een V-ploeg. 'Hierbij wordt de grond even opgetild, waarna de drainbuis er als het ware wordt ingeschoven. Daardoor worden de bovenlaag en structuur van het perceel nauwelijks beschadigd.'

Hij vervolgt: 'Verder worden ook nog een put en verzamelbak gegraven. We verwachten dat het PGD-systeem bij de eerste 20 hectare binnen twee weken is aangelegd.'

Weer

 • Donderdag
  8° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
Meer weer