Proef+met+infiltratiesysteem+hoge+zandgrond
Achtergrond
© Studio van Assendelft

Proef met infiltratiesysteem hoge zandgrond

Alles begint met een goed idee. Dat moet Léon Steenbergen, graszodenkweker in Vinkel, hebben gedacht toen hij acht jaar geleden een systeem bedacht om met water uit de natte gronden zijn droge gronden te voorzien van water.

De 15 hectaren op zijn bedrijf kennen hoge en dieper gelegen gronden, ofwel droge en natte percelen. Het water in de natte delen voert Steenbergen af naar het oppervlaktewater van de Maas door gebruik te maken van peilgestuurde drainage en de hoger gelegen delen beregent hij als het nodig is met grondwater.

Zonde, vindt de kweker. Want, zo redeneert hij, als ik nu eens dat drainagewater gebruik om de grondwatervoorraad op de hoger gelegen gronden aan te vullen, dan hoef ik minder duur en kostbaar grondwater te verspillen voor beregening.

Waterschap

Samen met ZLTO-adviseur Bart Bardoel zette de kweker zijn idee op papier. Het sloeg aan bij waterschap Aa en Maas, dat bezig was met het Deltaplan Hoge Zandgronden. Daarin hebben diverse partners met elkaar als doel gesteld om de beschikbaarheid van voldoende schoon grond- en oppervlaktewater voor langere termijn veilig te stellen.

Ik verwacht dat ik alleen nog tijdens extreme droogte hoef te beregenen

Léon Steenbergen, graszodenkweker in Vinkel

'Onderdeel daarvan was het GGOR-project,' licht waterbeheerder Tonny Steenbakkers van het waterschap toe. GGOR staat voor Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime. 'Binnen dit project werd in een groot gebied geïnventariseerd waar peiloptimalisatie een oplossing zou kunnen zijn voor droge en natte gronden op landbouwpercelen. Het voorstel van Léon Steenbergen sloot hier goed op aan.'

Leren

Het waterschap gaat deze maatregel op het land van Steenbergen uitgebreid monitoren om ervan te kunnen leren hoe en of deze maatregel ook elders ingezet zou kunnen worden. Niet alleen Steenbergen, maar ook andere ondernemers en omwonenden profiteren mee. Dat was voor het waterschap een voorwaarde om te investeren in de aanleg van de infiltratievoorzieningen en het beheer en onderhoud ervan.

Het systeem van put, pomp en persleidingen wordt momenteel op het land van de graszodenkweker aangelegd. Op de aanpalende gronden is een sloot gegraven. 'Deze sluit aan op het bestaande slotenstelsel en zal zorgen voor de verdeling van het drainagewater en oppervlaktewater naar het achterland, zodat ook andere ondernemers, omwonenden en de natuur van water worden voorzien,' aldus Steenbakkers.

Meer voordelen

Steenbergen ziet meer voordelen. 'Voor mooie grasmatten zijn hulpmiddelen nodig. Als de grond in orde is, hoef ik minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Bovendien behoud ik mijn beregeningsrechten. Ik verwacht dat ik alleen nog tijdens extreme droogte hoef te beregenen.'

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 11°
  30 %
 • Vrijdag
  21° / 11°
  10 %
Meer weer