Belgische+aardappeloogst+bovengemiddeld
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Belgische aardappeloogst bovengemiddeld

De Belgische oogst van consumptieaardappelen komt dit jaar 2 procent hoger uit dan het vijfjarig gemiddelde. Er zijn bovendien 27 procent meer aardappelen geoogst dan vorig jaar.

2018 was door de droogte een slecht jaar voor de consumptieaardappelen in België. Het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) spreekt op basis van een enquête die het hield onder zijn 130 leden, van een gemiddeld jaar voor 2019 qua opbrengsten. De totale Belgische productie consumptieaardappelen wordt dit jaar geraamd op 4,4 miljoen ton.

Het areaal consumptieaardappelen in Vlaanderen groeide in 2019 met 8 procent ten opzichte van 2018. Het areaal was met 55.000 hectare in Vlaanderen nooit eerder zo groot. In Wallonië bleef het areaal met 43.000 hectare stabiel. In totaal kende België een areaal van 98.000 hectare voor consumptieaardappelen, een stijging van 4 procent. De opbrengst per hectare ligt wel lager dan het vijfjarig gemiddelde. Volgens het PCA hadden vooral de lichtere gronden het dit jaar moeilijk. Zwaardere gronden, gescheurde weides en percelen met een ruime rotatie deden het een stuk beter. De verschillen tussen de percelen waren dan ook vrij groot.

Opbrengst per hectare

Gemiddeld haalden alle rassen door elkaar een opbrengst van 46,3 ton per hectare in Vlaanderen en 42,8 ton per hectare in Wallonië. Het gemiddelde in België in totaal lag daarmee op 44,8 ton per hectare. Dat is 4 ton per hectare lager dan het vijfjarig gemiddelde.

Het PCA geeft ook informatie over de rassen. De vroege rassen Amora, Anosta en Frieslander gaven gemiddeld een opbrengst van 39,2 ton per hectare. Dit is ongeveer even hoog als het vijfjarig gemiddelde. In Vlaanderen is het areaal vroege aardappelen dit jaar gestegen met 14 procent. Amora is met 49 procent aandeel het grootste vroege ras in Vlaanderen. De rassen Anosta, Frieslander, Première en Sinora hebben allemaal een aandeel van ongeveer 10 procent.

Late industrierassen

Bij de (half)late industrierassen is Fontane met 51 procent het grootst. 63 procent van de geënquêteerden heeft het ras tegen 38 procent vijf jaar geleden. Het aandeel Bintje zakte naar 8 procent. Challenger heeft een aandeel van 9 procent. Innovater en Markies complementeren de top 5 late industrierassen in Vlaanderen. Wallonië heeft dezelfde top vijf, maar daar heeft het grootste ras Fontane een aandeel van 37 procent. Challenger (17 procent), Innovater (15 procent), Bintje (14 procent) en Markies (6 procent) volgen. Bij de chipsrassen wordt VR808 het meest gebruikt.

De areaalgrootte consumptieaardappelen neemt in België per teler jaarlijks toe. In Vlaanderen stegen de arealen in tien jaar tijd van 18 hectare naar 34 hectare. In Wallonië ligt het gemiddeld aardappelareaal op 43 procent.

Nog niet gerooid

De gegevens van de enquête werden op 10 november door het PCA verwerkt. In Vlaanderen was toen 2 procent van de consumptieaardappelen nog niet gerooid, in Wallonië stond nog 1 procent. In Wallonië verliep de oogst een stuk moeizamer dan in Vlaanderen. In Vlaanderen zijn sommige percelen, of hoeken van percelen, te nat en moeten de aardappelen die er nu nog staan als verloren worden beschouwd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  24° / 14°
  70 %
 • Zondag
  24° / 17°
  50 %
 • Maandag
  23° / 16°
  50 %
Meer weer