Staten+Overijssel+eisen+inzet+voor+kavelruil
Nieuws
© Ruud Ploeg

Staten Overijssel eisen inzet voor kavelruil

Provincie Overijssel moeten zich inzetten om kavelruil ook in de toekomst mogelijk te maken. Dat eisen Provinciale Staten, die met grote meerderheid een motie steunden waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen om zich in te zetten voor kavelruil.

De motie van CDA, ChristenUnie, VVD, SGP, 50Plus, Forum voor Democratie en D66 werd woensdag met 37 tegen 9 stemmen aangenomen door Provinciale Staten. Alleen GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren stemden tegen.

In de motie roepen de partijen op om vrijwillige kavelruil waar mogelijk te koppelen aan gebiedsprocessen en een gebiedsgerichte aanpak. Ook willen de partijen dat per gebiedsgerichte aanpak wordt bepaald op welke wijze en door welke partij kavelruil het best vormgegeven kan worden.

Tot slot vragen de indieners om inzichtelijk te maken wat er nodig is om landbouwstructuurversterking en vrijwillige kavelruil mogelijk te maken die niet gekoppeld kan worden aan bestaande gebiedsprocessen en welke kosten, opbrengsten en consequenties hierbij horen.

Zorgen

De motie vloeit voort uit het feit dat provincie Overijssel in de begroting voor 2020 geen geld heeft gereserveerd voor kavelruil. Dat leidde tot zorgen bij LTO Noord en het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel. Gezamenlijk stuurden de organisaties een brief naar de Staten. Voorzitter Sander Pereboom van LTO Noord-afdeling Steenwijkerland sprak namens LTO Noord in bij de Commissie Landbouw en Natuur.

De afgelopen jaren stond landbouwstructuurverbetering juist hoog op de agenda van de provincie, met succesvolle projecten als gevolg. Er liggen nu ook diverse verzoeken en initiatieven voor kavelruil. Maar deze moeten worden afgehouden, zolang er geen geld wordt gereserveerd voor landbouwstructuurverbetering en kavelruil.

Bouwsteen

De ondertekenaars van de motie schrijven dat ze grotere huiskavels op agrarische bedrijven 'een belangrijke bouwsteen vinden voor grondgebonden veehouderij, kringlooplandbouw met een hoge mate van zelfvoorzienendheid en meer weidegang'. Daarnaast zorgt goede verkaveling volgens hen voor minder transportbewegingen en kan kavelruil door deze factoren een bijdrage leveren aan de vermindering van stikstofuitstoot.

Pereboom toont zich namens LTO Noord verheugd over de aandacht die de provinciale politiek heeft gevraagd voor het probleem. 'Waar uiteindelijk het geld vandaan komt, is niet eens het belangrijkste. Het gaat erom dat de neuzen dezelfde kant op staan. Dit is een stap in de goede richting.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  13° / -1°
  10 %
 • Zondag
  12° / 1°
  10 %
 • Maandag
  14° / 0°
  10 %
Meer weer