Boomkweker+wint+zaak+woningen+Gassel
Nieuws
© Arie Meijer

Boomkweker wint zaak woningen Gassel

Gemeente Grave kan definitief een streep zetten door het plan om zeven woningen te realiseren aan de Torenstraat in Gassel. De Raad van State stelde bezwaarmaker Martien van de Lockant in het gelijk dat de geplande woningen te dicht bij de boomkwekerij gelegen zijn.

In het vastgestelde bestemmingsplan 'Woonlocaties Gassel' heeft de gemeente Grave vier locaties in en om Gassel aangewezen voor de realisatie van woningen. Een van de vier locaties betreft een voormalig agrarisch perceel aan de Torenstraat 7 waar in totaal zeven eensgezins- en patiowoningen zijn gepland. De percelen van Van de Lockant potcultuur grenzen aan de noordzijde direct aan de geplande woningbouwlocatie.

Martien van de Lockant is bang dat de toekomstige bewoners van de nieuwe woningen overlast hebben van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De afstand tussen het bedrijfsterrein en de woningen zou te klein zijn, wat het telen van planten lastiger maakt.

Onderzoek gemeente

De gemeente liet tot twee keer toe onderzoek doen om aan te tonen dat er voor de toekomstige bewoners aan de Torenstraat een zogenoemd 'aanvaardbaar woon- en leefklimaat' kon worden gegarandeerd.

Een van de conclusies die de onderzoekers trekken, is dat er een dichte erfafscheiding van 3,5 meter hoog moet worden geplaatst op drie meter afstand van de eerste bomenrij. Maar zowel de onderbouwing van het onderzoek als de voorgestelde maatregelen deugen niet, volgens de Raad van State.

Planologische mogelijkheden

ZLTO-jurist Marc Mol stond Van de Lockant bij in het proces tegen de gemeente Grave. Volgens hem zit de crux van de uitspraak in de planologische mogelijkheden van de boomkwekerij. 'Van de Lockant teelt daar nu sierheesters en coniferen in container. Er staan dus geen hoge laanbomen waar je meters hoog met de spuit bij moet komen en waardoor de drift veel verder gaat dan nu het geval is. Maar dat zou op termijn wel kunnen volgens het zogenoemde maximaal planologisch gebruik, oftewel wat Van de Lockant op die locatie mag telen. Het gaat dus niet om de feitelijke situatie zoals die er momenteel is, maar om wat er mogelijk in de toekomst plaats gaat vinden.'

Als het onderzoek daar wel van uit zou gaan, wordt een veel hogere erfafscheiding dan 3,5 meter aanbevolen. Maar het plan staat dat niet toe omdat de maximale bouwhoogte voor een erfafscheiding vier meter is. Daarnaast stelt de raad dat het plan door het bouw- en gebruiksverbod in de spuitzone niet uitvoerbaar is omdat er te weinig ruimte overblijft voor de beoogde woningbouw.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  23° / 16°
  65 %
 • Woensdag
  21° / 15°
  75 %
 • Donderdag
  21° / 15°
  65 %
Meer weer