Limburgse gedeputeerde: schoon water is cruciaal

Boeren en Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) in Zuid-Limburg hebben goede ervaringen opgedaan met het project 'Duurzaam Schoon Grondwater'. Gedeputeerde Carla Brugman roept boeren op om mee te doen aan het project.

Limburgse+gedeputeerde%3A+schoon+water+is+cruciaal
© Nieuwe Oogst

Het project 'Duurzaam Schoon Grondwater' heeft als doel minder uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater in Zuid-Limburg. Het project staat model voor de uitrol ervan in de regio's Midden- en Noord-Limburg.

Je kunt als boer zeker bijdragen aan verbetering van de grondwaterkwaliteit

Carla Brugman, gedeputeerde Limburg

Het project wordt onderdeel van de bestuursovereenkomst die de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin) hebben gesloten om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in heel Nederland terug te dringen.


Twaalf van deze grondwaterbeschermingsgebieden liggen in Limburg. De kwaliteit van het grondwater, waaruit in Limburg 75 procent van het drinkwater wordt gewonnen, is de verantwoordelijkheid van de provincie. Gedeputeerde Carla Brugman, die onder andere waterbeleid in haar portefeuille heeft, legt uit wat de rol is van de provincie bij het project 'Duurzaam Schoon Grondwater' en wat zij van de verdere uitrol ervan verwacht.

Welke verantwoordelijkheid heeft de provincie als het gaat om de grondwaterkwaliteit?

'Het bewaken van de grondwaterkwaliteit voor de drinkwatervoorziening is voor provincie Limburg een belangrijke taak. Water is leven en schoon drinkwater is dus cruciaal. We moeten zorgen voor voldoende schoon grondwater waar WML drinkwater van maakt en we moeten dat grondwater dus goed beschermen. We hebben grondwaterbeschermingsgebieden aangewezen waar we de grondwaterkwaliteit beschermen en regelmatig onderzoeken.'

Welke rol heeft de provincie bij het project 'Duurzaam Schoon Grondwater'?

'In december 2018 is de uitvoeringsovereenkomst met de LLTB en WML tot stand gebracht met als doel onder de wortelzone maximaal 50 gram nitraat per liter. Belangrijk is dat evaluatie laat zien dat boeren zelf voldoende maatregelen treffen om de nitraatuitspoeling terug te dringen. De uitkomsten van die evaluaties gaan namelijk naar het Rijk en bij onvoldoende resultaat zou het Rijk kunnen besluiten tot beëindiging van deze aanpak en aanscherping van de wetgeving.

'Wij gaan uit van het succes van een aanpak op basis van vrijwilligheid bij de boeren. Voor ondersteuning van die vrijwillige aanpak, bijvoorbeeld door deskundig advies, zijn middelen beschikbaar gesteld door WML, Rijk en provincie gezamenlijk.'

Wat vindt u van de resultaten van het project 'Duurzaam Schoon Grondwater' tot nu toe?

'Die zijn heel goed. De boeren die meedoen, hebben laten zien dat door anders te bemesten de gestelde nitraatnormen gemiddeld haalbaar zijn. Het is een bewezen slimme aanpak om het grondwater binnen de bedrijfsvoering te beschermen.'

Verwacht u eenzelfde resultaat op de zandgronden in Midden- en Noord-Limburg?

'Op de zandgronden is de situatie anders dan op de lössgronden in het zuiden van de provincie. Maar omdat de aanpak van het project 'Duurzaam Schoon Grondwater' maatwerk inhoudt, kun je als boer, ook op de zandgronden, door een andere manier van bemesten en ondersteund door goed advies, zeker bijdragen aan verbetering van de grondwaterkwaliteit.'

Wat zou u willen zeggen tegen ondernemers die nog twijfelen over deelname?

'Het project zorgt ervoor dat je door slimmer te bemesten de kwaliteit van het grondwater beschermt en even goed kunt boeren. Bovendien laat je zien dat strengere bemestingswetgeving niet nodig is. Je hebt het zelf in de hand. Dus doe vooral mee.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  50 %
Meer weer