Resistentie+leidt+tot+hernieuwd+beoordelen+azolenmiddelen
5 vragen
© Han Reindsen

Resistentie leidt tot hernieuwd beoordelen azolenmiddelen

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) gaat middelen op basis van azolen en middelen die worden gebruikt in de bollenteelt opnieuw beoordelen. De resistentie van de schimmel Aspergillus fumigatus tegen azolen is de reden.

Waarom gaat het Ctgb over tot een nieuwe beoordeling van middelen op basis van azolen?

Aspergillus fumigatus is een schimmel die miljoen sporen maakt die overal aanwezig zijn in binnen- en buitenlucht. Het inademen van deze sporen leidt bij gezonde mensen niet tot problemen. Maar bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem kunnen ze ernstige longinfecties veroorzaken. Aspergillus fumigatus is resistent tegen azolen (fungiciden) en door deze resistentie moeilijk te bestrijden met medische azolen.

Wat heeft de bollenteelt hiermee te maken?

Onderzoek heeft aangetoond dat resistentie kan ontstaan bij bedrijfsmatige compostering en de aanwezigheid van azolen die als gewasbeschermingmiddelen of biociden zijn gebruikt. Dit is het geval bij plantafval in de bollenteelt, gft-afval en houtsnipperverwerkers. Bij het gebruik van azolen als diergeneesmiddel of als toevoegmiddel in cosmetica is resistentieontwikkeling minder waarschijnlijk.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in juni van dit jaar het rapport 'Nieuwe inzichten in ontwikkeling van resistentie bij Aspergillus fumigatus' uitgebracht. Daarin werd gewezen op plantafval in de bollenteelt als bron van vermenigvuldiging en verspreiding van de schimmel. Het instituut adviseerde toen om langdurige en ongecontroleerde opslag van dit plantafval te voorkomen.


Composteren veel bollentelers zelf?

Dat valt mee. Volgens de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, de koepelorganisatie van bollentelers, voert 95 procent van de telers het plantafval af naar professionele composteerders. Zo'n 5 procent composteert zelf. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de kop van Noord-Holland.

Wordt er vanuit de bollenteelt al actie ondernomen?

De sector werkt aan een plan van aanpak om de gevaren van het plantafval in te dammen. Daarvoor is het in overleg met onder andere ministeries, Wageningen University & Research en het Ctgb.

Betekent de herbeoordeling dat de betreffende middelen verdwijnen?

Dat is niet automatisch zo. Vanwege de resistentieproblematiek voldoen de betreffende middelen niet meer aan de toelatingseisen. Als het plan van aanpak van de sector oplossingen biedt, kunnen de gestelde voorwaarden op het etiket worden meegenomen.

Weer

 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
 • Vrijdag
  20° / 16°
  70 %
Meer weer