CDA%3A+boeren+moeten+minder+exporteren
Nieuws
© Persbureau Noordoost

CDA: boeren moeten minder exporteren

Update - Het CDA stelt de positie van Nederland als tweede landbouwexporteur ter wereld ter discussie. Niet het exportvolume, maar het inkomen van de boer moet voorop komen te staan.

Deze aanzet tot een nieuwe partijkoers staat in rapport 'Zij aan zij, Toekomstperspectief voor Nederland in 2030' van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Hierover wordt zaterdag tijdens het CDA-partijcongres in Utrecht gedebatteerd.

Volgens de opstellers van het rapport heeft de hoge landbouwexport ook een keerzijde. Dierenwelzijn, leefmilieu en natuur zijn uit balans geraakt met de economische verdienmotieven. Een complex regelgevingsysteem wordt boeren opgelegd om deze balans te herstellen. Hierdoor ervaren zij een te hoge regeldruk en een gevoel van rechtsonzekerheid.

Goede boterham

'Het gaat ons om het systeem waarin de landbouw zit. We willen dat debat graag aanzwengelen. Hoe komen we tot een duurzame landbouw en een goede boterham voor de boer', zegt voorzitter Leonard Geluk van de CDA-commissie die het rapport opstelde.


De stikstofcrisis is niet de reden waarom het CDA de landbouwexport geen prioriteit meer geeft, zegt Geluk. De partij wil wel een andere benadering als het gaat om de oplossingen. 'Er wordt nu wel scherper naar het CDA gekeken. Zo van, 'wat willen jullie nou'. Maar hierover werd al langer nagedacht en we hebben het wel juist nu partijbreed op de agenda gezet. We willen af van het idee dat de boeren de oplossing voor de stikstofcrisis moeten dragen door de veestapel te halveren.'

Kwaliteitsproducten

Het CDA-visierapport stelt voor om de landbouwexport te focussen op kwaliteitsproducten voor de vrije wereldmarkt en voor de lokale markt dichtbij. De waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van de boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven.

Dat is een breuk met het verleden. Het CDA is de partij die in de Kamer altijd hamert op het exportbelang van de agrarische sector. 'De kern van ons verhaal is dat we in Nederland te veel willen. Een goede boterham verdienen, op duurzame wijze en met maximale export. Dat is wel heel veel bij elkaar. In die afweging is de export minder belangrijk dan het inkomen van de boer.'

Weer

 • Zondag
  21° / 6°
  10 %
 • Maandag
  23° / 9°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 14°
  70 %
Meer weer