Verplicht+milieucertificaat+voor+alle+kwekers+FloraHolland
Nieuws
© FloraHolland

Verplicht milieucertificaat voor alle kwekers FloraHolland

Veilingreus Royal FloraHolland stelt milieuregistratie en -certificering verplicht voor alle kwekers die bloemen en planten aanvoeren op de marktplaats vanaf 2021. De nieuwe eis voor leden en niet-leden is een mijlpaal in het verder verduurzamen van de sector, zegt het bedrijf.

Het verplicht milieucertificaat wordt stapsgewijs ingevoerd. De eerste stap is digitale milieuregistratie voor alle aanvoerders op de marktplaats op uiterlijk 31 december 2020.

Vervolgens wordt na 31 december 2021 het hebben van een marktconform milieucertificaat voor alle aanvoerders van Royal FloraHolland verplicht gesteld. De derde en voorlopig laatste stap is het om kwekers te laten voldoen aan alle in de sierteeltsector gestelde FSI-duurzaamheidsnormen.

Termijn

Laatstgenoemde FSI-eisen hebben niet alleen betrekking op milieu, maar ook op Good Agricultural Practices (GAP) en sociaal gebied. Aan deze stap is nu nog geen datum gekoppeld, laat de veiling desgevraagd weten.

Kwekers die nog niet digitaal registreren, worden met een ‘onboarding’ programma geholpen

Voor deze laatste stap gaat Royal FloraHolland met FSI in gesprek over de normen die voor de kwekers na 2020 gaan gelden. De ambitie is om op termijn te voldoen aan alle FSI-normen. Het bedrijf zegt alle eisen ook te gaan handhaven naar kwekers en kopers.

Ledenraad

De directie van Royal FloraHolland heeft het besluit tot verplichte milieuregistratie en -certificering genomen op basis van een advies van de Ledenraad. CEO Steven van Schilfgaarde: ‘Duurzaamheid is een van de pijlers onder de strategie van Royal FloraHolland.

‘Het biedt onze leden kansen om hun concurrentiepositie te versterken en het draagt bij aan het toekomstbestendig maken van onze marktplaats en sector. De markt vraagt om transparantie over de productie en bedrijfsvoering.’

Consultatie

De nieuwe aanpak is een nauwe samenwerking tussen het regieteam Duurzaamheid – bestaande uit leden van Royal FloraHolland - en het team Duurzame Ontwikkeling en Kwaliteit.

De stap komt voort uit ledenconsultatiesessies die in 2018 en 2019 zijn georganiseerd. Vervolgens is door de directie over de aanpak advies gevraagd aan de Ledenraad.

Randvoorwaarden

De Ledenraad heeft geadviseerd extra aandacht te geven aan de milieuregistratie en -certificering van de internationale leden. Dit advies neemt de directie van Royal FloraHolland over, evenals het advies rekening te houden met een aantal randvoorwaarden.

Kwekers die nog niet digitaal registreren en nog niet gecertificeerd zijn, worden met een ‘onboarding’ programma geholpen. De FloraHolland Productcommissies (FPC’s) worden nauw betrokken bij de uitrol hiervan.

Goedkoper

De bestaande organisaties moeten verbeteren in service en snelheid, is de ambitie. ‘Er moet voldoende capaciteit zijn en registratie en certificering moeten minder complex en goedkoper worden.’

Naast het Milieu Programma Sierteelt (MPS) moet er minstens één alternatief komen voor zowel registratie als certificering. Alternatieven moeten voldoen aan de FSI criteria en moeten betaalbaar en gebruikersvriendelijk zijn, stelt de veiling.

Handhaving

‘Als lid van FSI zullen we invulling geven aan de duurzaamheidsnormen voor de sector na 2020. Met de handelspartners zullen we zorgdragen voor de realisatie van de door hen uitgesproken ambitie om gecertificeerd duurzaam in te kopen’, duidt de directie de nieuwe eisen.

Royal FloraHolland wil de nieuwe normplicht ook gaan handhaven. Het regieteam Duurzaamheid heeft de opdracht van de Ledenraad gekregen opties voor effectieve handhaving met bijbehorende deadlines uit te werken. Op basis van het advies van het regieteam zal de directie nader besluiten over de invulling van de handhaving, laat de veiling weten.

Weer

 • Maandag
  27° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  0 %
 • Woensdag
  30° / 12°
  20 %
Meer weer