Natuurrechtspecialist%3A+Nederland+lijdt+stikstofpijn+voor+niets
Nieuws
© Han Reindsen

Natuurrechtspecialist: Nederland lijdt stikstofpijn voor niets

Nederland lijdt stikstofpijn voor niets, meldt natuurrechtspecialist Nico Gerrits in De Telegraaf. Hij verbaast zich over de volgens hem te strenge Nederlandse uitleg van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

'Het natuurbeleid hoeft geen stikstofcrisis te veroorzaken, maar dankzij Den Haag ontpopte het zich tot groen Paard van Troje', geeft Gerrits in De Telegraaf aan. 'Alle ballast van onterecht aangewezen gebieden en bonusnatuur boven op oorspronkelijke doelen kan worden geschrapt.'


De natuurrechtspecialist ergert zich aan de 'kronkels in het Nederlands natuurbeleid'. De eigenaar van adviesbureau Incaconsult waarschuwde jarenlang tegen de in zijn ogen onjuiste Haagse uitleg van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Daardoor werden meer natuurgebieden dan nodig aangewezen.

Selectie en aanwijzing

Verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) leverden Gerrits veel informatie over de selectie en aanwijzing van Natura 2000-gebieden. 'Nederland krijgt het idee opgedrongen dat forse verlaging van stikstofuitstoot en versneld natuurherstel de enige uitweg is. Maar minister Schouten redeneert de verkeerde kant op. Juist in onze vertaling van het Europese beleid ging het mis. Daar ligt de bron voor deze crisis.'

'Nederland wees meer gebieden aan dan nodig was en een deel op oneigenlijke gronden. Vervolgens heeft LNV samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de te beschermen flora en fauna per gebied enorm uitgebreid', gaat hij verder. 'Dat hoefde niet van Brussel, maar effect had het wel: nóg lagere stikstofeisen voor omliggende bedrijven.' Het ministerie van LNV meldt de krant dat 'alle huidige Natura 2000-gebieden terecht zijn aangewezen'.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  70 %
Meer weer