%27Uitkopen+bedrijven+om+stikstof+is+niet+effectief%27
Nieuws
© Koen van Wijk

'Uitkopen bedrijven om stikstof is niet effectief'

De overheid doet er verstandig aan om bij de aanpak van de stikstofcrisis voor de landbouw vooral in te zetten op innovaties die al bewezen zijn. Dat stellen Wim de Hoop en Wilco van Cooten van het Kennis Center voor Groene Groei (KCGG).

Tijdens de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Hardenberg presenteerden ze hun visie over de meest efficiënte manier om de stikstofemissie in de veehouderij aan te pakken. Het uitkopen van bedrijven rond Natura 2000 is volgens heen geen efficiënte manier om de problematiek aan te pakken. Het is duur en kost veel tijd. Op korte termijn zijn er veel effectiever en goedkopere maatregelen te nemen, stellen ze.

De maatregelen die ze noemen komen voort uit ervaringen met projecten vanuit het Europese plattelandsprogramma POP3. Het KCGG ziet dat veel ervaringen die hiermee worden opgedaan in de praktijk niet onder de aandacht komen bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ‘Dat is zonde, want hierdoor worden misschien hele drastische maatregelen aan de sector opgelegd die helemaal niet nodig zijn’, stelt De Hoop. Hij is voormalig hoofd Bedrijf en Beleid bij Wageningen University & Research.

Toevoegen water

Beloftevolle mogelijkheden zijn volgens het KCGG het toevoegen van water bij het uitrijden van drijfmest, meer aandacht voor integrale bodemkwaliteit en het gebruik van bodemscans, precisietoediening van circulaire meststoffen, meer benutting van ruw eiwit uit vers gras met andere voermaatregelen en experimenteerruimte voor bijvoorbeeld vloeibare zuurstoftoediening aan drijfmest. Meer dierlijke mest gebruiken in plaats van kunstmest zou mogelijk moeten zijn als de fosfaattoestand laag is. Daarnaast moet het Ministerie volgens het KCGG inzetten op meer kruidenrijk grasland.

Volgens het KCGG is er een stikstofreductie van meer dan 50 procent haalbaar met dit soort maatregelen. Voor de langere termijn zou er een stimuleringsfonds moeten komen om stikstofverliezen bij Natura 2000-gebieden terug te brengen. De overheid moet niet met allerlei nieuwe regels komen, maar de doelen vast stellen. De Hoop: ‘Vervolgens kunnen boeren zelf bepalen op welke manieren ze die doelen willen bereiken. Dan stimuleer je het ondernemerschap en innovaties. Tijdens de Minas-wetgeving werden ook de doelen beschreven. Toen werd een veel grotere winst bereikt dan tijdens de periode die volgde met een systeem van gebruiksnormen en andere middelvoorschriften.’

Rekening-courant

Het KCGG is voorstander van een rekening-courantsysteem waarbij mestruimte die gedurende een seizoen niet wordt benut, vanwege bijvoorbeeld de weersomstandigheden, het volgend jaar alsnog kan worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat dierlijke mest efficiënter wordt gebruikt en dus beter door het gewas wordt opgenomen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer