LTO+Noord%3A+geen+extra+habitats+in+Natura+2000%2Dgebieden
Nieuws
© Mike Schellart

LTO Noord: geen extra habitats in Natura 2000-gebieden

LTO Noord roept minister Carola Schouten dringend op geen extra habitats en soorten aan Natura 2000-gebieden toe te voegen nu er in Nederland een stikstofcrisis is. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins moet eerst sprake zijn van een 'gedegen afweging van belangen', schrijft hij in een brandbrief naar het ministerie van LNV.

Reden voor het schrijven van de brandbrief zijn ontwikkelingen rond Natura 2000-gebied 'Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving' in Zuidwest-Friesland. Volgens LTO Noord zijn er aanwijzingen dat het ministerie binnen 'enkele weken' twee stikstofgevoelige habitats wil toevoegen aan het gebied.

Als het Friese Natura 2000-gebied een stikstofgevoelig gebied wordt, heeft dat grote gevolgen voor zeker vijfhonderd agrarische bedrijven in het gebied, zegt LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser. Ook verwacht hij dat bouwwerkzaamheden op de Afsluitdijk gevaar oplopen door de aanwijzing.

Depositiewaarde

Het gaat om de habitattypen overgangs- en trilveen en veenbossen. Beide habitattypen hebben een kritische depositiewaarde en staan te boek als gevoelig voor stikstofdepositie, stelt Visser. Omdat het Natura 2000-gebied op dit moment niet wordt beschouwd als stikstofgevoelig, hebben boeren in de omgeving daarom alleen een melding gedaan voor een uitbreiding van of aanpassing aan hun stal, verwacht de beleidsadviseur.

Dat betekent dat veehouders in Zuidwest-Friesland een 'heel groot probleem' hebben als het ministerie de stikstofgevoelige habitattypen toevoegt, waarschuwt Visser. 'Onder meer het oplossen van de situatie rond de vele meldingen die met de PAS-uitspraak teniet zijn gedaan, gaat heel ingewikkeld worden', zegt de LTO Noord-beleidsadviseur.

'Zeker als boeren worden afgerekend op een situatie in het verleden, waarbij geen sprake was van een nabijgelegen stikstofgevoelig Natura 2000-gebied', geeft Visser aan. Hij noemt het voornemen van de minister dan ook 'heel onverstandig'.

Bezwaar

Ruim anderhalf jaar geleden kwam het ministerie van LNV met het plan om voor Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland dertig habitats toe te voegen. LTO Noord maakte bezwaar tegen het plan voor de Oudegaasterbrekken, maar volgens Visser is er nooit een reactie van het ministerie gekomen. 'Het is heel stil geweest.'

Visser vindt dat de Oudegaasterbrekken het begin van een principiële discussie moet zijn. 'Het ministerie moet niet rücksichtslos habitats en soorten in Natura 2000-gebieden aanwijzen. Vaak staat alleen het ecologisch belang voorop. Dat hopen wij met deze discussie te doorbreken.'

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer