Boeren+willen+%27echt+ander%27+beheer+Zeevang
Nieuws
© Water Land en Dijken

Boeren willen 'echt ander' beheer Zeevang

LTO Noord, de Dorpsraad Warder en agrarische ondernemers in de Zeevang hebben grote bezwaren tegen het ongewijzigd verlengen van het Natura 2000-beheerplan voor het gebied met zes jaar. Volgens de landbouw zitten er te veel haken en ogen aan het huidige beheer.

De dorpsraad verdedigt het behoud van het karakteristieke cultuurlandschap. Beleidsadviseur Ard Mooij van LTO Noord vindt dat de evaluatie van het natuurbeheer in de Zeevang verder zou moeten gaan dan de resultaten van de negen vogelsoorten die in het beheerplan als indicatoren zijn vastgelegd. 'Sowieso maakt het gebruik van verschillende tijdvakken een zuivere vergelijking lastig. De ondernemers in het gebied signaleren wel degelijk een teruggang van de weidevogels.'

Dat laatste kan niet los worden gezien van het gebrek aan praktische mogelijkheden om de ganzenpopulatie beheersbaar te maken. 'Tijdens een werkbezoek van natuurgedeputeerde Esther Rommel hebben we al te kennen gegeven dat alleen een integrale benadering van het natuur- en faunabeheer effectief is, om in de toekomst de Natura 2000-doelen te blijven halen en de weidevogels goed te beschermen', zegt Mooij.

Praktische aanpak

Frank de Wit bespeurt als woordvoerder namens de ondernemers in de Zeevang een toenemende frustratie in de polder over het uitblijven van een praktische aanpak. 'De schade door ganzen neemt elk jaar toe, zonder dat er uitzicht is op verbetering. Percelen worden kaalgevreten en vertrapt.'

De Wit en zijn collega's hoopten dat die negatieve ontwikkeling in de evaluatie zou zijn meegenomen. 'Dat dit niet is gebeurd, zien we als een gemiste kans. Maar het is nog niet te laat. Het werkbezoek van de gedeputeerde geeft ons hoop. Zeker omdat we duidelijk hebben kunnen maken dat de Zeevang een andersoortig Natura 2000-gebied is dan andere, omdat 80 procent van het gebied in agrarisch gebruik is.'

Beperkingen

De aanvulling om meer plas-drasgebieden aan te leggen voor de grutto en de kievit, kunnen volgens De Wit voorlopig op weinig draagvlak rekenen. Vooral als dit inhoudt dat er nog meer beperkingen gelden voor het bejagen van de ganzen.

Ook vragen LTO Noord en de ondernemers aandacht voor de verplichting die verpachter Staatsbosbeheer wil doorvoeren in het botanisch graslandbeheer. 'De voederwinning staat in de Zeevang al danig onder druk door de ganzenschade. De rek is er wat dat betreft echt uit. Laat het nieuwe beheerplan een aanzet zijn voor een kentering', aldus De Wit.

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  30 %
 • Zaterdag
  17° / 12°
  20 %
Meer weer