%27Doelen+Parijs+haalbaar+met+actieplan+koolstofneutrale+landbouw%27
Nieuws
© Arno de Snoo

'Doelen Parijs haalbaar met actieplan koolstofneutrale landbouw'

Met het behoud en de aanplant van bossen, duurzaam houtgebruik, verminderen van voedselverspilling en duurzame intensivering van de landbouw, kunnen volgens onderzoekers de wereldwijde land- en bosbouwsector in 2040 koolstofneutraal zijn.

Dat concludeert een internationaal team van onderzoekers. Hun studie is verschenen in de wetenschappelijke publicatie Nature Climate Change. De studie benoemt concrete acties die de bos-, landbouw- en voedselsector wereldwijd kunnen nemen om de opwarming van de aarde te beperken. De maatregelen zijn voor de helft gericht op het terugdringen van emissies, voor de andere helft op het stimuleren van koolstofopname.

Bij elkaar kunnen de acties voor 30 procent bijdragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden in 2050. Met name China, Brazilië, Indonesië, de Europese Unie, India en de Verenigde Staten kunnen een substantiële bijdrage leveren.

Oplossingen

'Dit rapport geeft concrete oplossingen die ook nog haalbaar zijn en veel meer voordelen opleveren dan alleen voor het klimaat', zegt Gert-Jan Nabuurs van Wageningen University & Research, auteur van de studie. 'We hebben gekeken welke actie waar haalbaar is en wie welke actie kan nemen. In Nederland kunnen we bijvoorbeeld inzetten op het verminderen van emissies.'

De onderzoekers noemen maatregelen die volgens hen prioriteit moeten krijgen. Voor de Europese Unie zijn dat onder meer het stimuleren van koolstofopname door de bodem in de agrarische sector en het herstel van bossen, verdroogde veengebieden en mangroven. De onderzoekers zetten ook in op verbeterd bosbeheer, duurzaam houtgebruik en het stimuleren van bio-energie.

Verder spreken de onderzoekers over het verminderen van voedselverspilling door consumenten in het productieproces. Waar mogelijk kan de overgang naar vegetarische diëten in gang worden gezet. Tot slot gaat het om vermindering van uitstoot door landbouwdieren, mestopslag en het gebruik en productie van kunstmest. Het aandeel van deze maatregel is relatief kleiner, omdat dit weggezet moet worden tegen de wereldwijde vraag naar toename in voedselproductie.

Landgebruik

De onderzoekers hebben in deze studie gebruikgemaakt van klimaatmodellen en gekeken naar 24 vormen van landgebruik met het meeste potentieel voor klimaatmitigatie en met voordelen voor de sector, de maatschappij en het milieu. Vervolgens hebben ze landen benoemd die een leidende rol kunnen spelen in een koolstofneutrale land- en bosbouwsector.

Als deze landen het actieplan implementeren, dan is het wereldwijde landgebruik in 2040 koolstofneutraal en slaan de sectoren in 2050 meer koolstof op dan dat ze uitstoten. Nu zijn ze nog verantwoordelijk voor 25 procent van de wereldwijde uitstoot.

'Deze studie laat zien dat landgebruik op een realistische wijze een cruciale bijdrage kan leveren aan de afspraken in het Parijs-akkoord over de opname en uitstoot van koolstof', zegt Nabuurs. 'Maar de sector kan dit niet alleen. De substantiële afname in gebruik van fossiele brandstoffen is een fundamenteel onderdeel van ieder plan om de wereldwijde opwarming te beperken.'

Weer

 • Dinsdag
  21° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  26° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 13°
  10 %
Meer weer