LTO+schort+overleg+met+ZuivelNL+op
Nieuws
© Persbureau Noordoost

LTO schort overleg met ZuivelNL op

LTO Nederland neemt afstand van mediaberichten over een sectorplan voor de aanpak van de stikstofcrisis. Voordat de belangenorganisatie een standpunt in kan nemen, moeten er eerst zaken fundamenteel veranderen in de opstelling van het ministerie van LNV en de politiek. Het overleg binnen ZuivelNL is daarom voorlopig opgeschort.

LTO wil dat Nederland snel uit de stikstofimpasse komt. In de zomer zijn daarom oplossingsrichtingen met de commissie-Remkes gedeeld. Er moet maatwerk per gebied komen en gedwongen generieke krimp is onacceptabel. Bovendien mag het stikstofprobleem niet op boeren worden afgeschoven.

Het verminderen van emissies is volgens LTO de verantwoordelijkheid van alle sectoren. Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland pleit de belangenorganisatie dan ook voor een realistische drempelwaarde om Nederland zo snel mogelijk van het stikstofslot te verlossen.

Ultimatum

Het kabinet heeft een deel van die inbreng overgenomen, maar ook een aantal voor LTO onacceptabele maatregelen voorgesteld. De koppeling tussen ammoniak en fosfaat-/dierrechten, een afroming van 30 procent en inname van latente ruimte bij salderen gaan wat LTO betreft te ver. Er is daarom een ultimatum gesteld aan het ministerie van LNV: als de voorstellen en zorgen van de primaire sector niet serieus worden genomen, heeft het geen zin om verder met de overheid te overleggen.

Onderlinge verdeeldheid is wel het allerlaatste wat we als sector op dit soort belangrijke momenten kunnen gebruiken

Marc Calon, voorzitter LTO Nederland

Het stikstofprobleem gaat de hele maatschappij aan en is dan ook niet gebonden aan één sector, stelt de belangenorganisatie. Voor LTO is een landbouwbrede inzet cruciaal. Die inzet is onveranderd. Het huidige politieke compromis staat daar nog veel te ver van af. LTO strijdt daarom via acties, onderhandelingen en indien nodig gerechtelijke procedures voor deze zeven punten.

Daarin staan de verschillende sectoren schouder aan schouder, zegt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. 'Als landbouwsectoren moeten we gezamenlijk optrekken, want samen staan we sterker. Onderlinge verdeeldheid is wel het allerlaatste wat we als sector op dit soort belangrijke momenten kunnen gebruiken. Als LTO Nederland staan we voor alle landbouwsectoren, groot of klein. Laat ik dus helder zijn; er worden geen landbouwsectoren tegen elkaar uitgespeeld. Samen uit is samen thuis.'

Landbouwbreed

In de verschillende ketens wordt nagedacht over hoe er invulling kan worden gegeven aan de landbouwbrede inzet. LTO-vakgroep Melkveehouderij heeft daar ook in ZuivelNL-verband over gesproken. Die inventarisatie wordt nu in media gepositioneerd als een formeel standpunt. LTO Nederland neemt afstand van die berichtgeving.

Het hele land zal volgens LTO moeten bewegen en om in de toekomst oplossingen te kunnen bieden, is het nuttig om met ketenpartijen te bespreken wat mogelijk is. 'Het is van de zotte om te doen alsof die gesprekken gelijk staan aan een formeel standpunt.'

Voordat LTO een standpunt inneemt en daar verder over onderhandelt met de overheid, moeten er een paar dingen gebeuren. 'Om te beginnen moet het ook in het gezamenlijke belang van de primaire sectoren zijn. Ten tweede moeten er zaken fundamenteel veranderen in de opstelling van het ministerie en vooral de politiek. Er circuleren nu allerlei plannen in de media. Een gedegen proces is alleen mogelijk als niemand dat uit eigenbelang saboteert.'

LTO vormde samen met ZuivelNL, NZO, NAJK, Bionext, en Netwerk Grondig een speciale taskforce om te werken aan een alternatief plan voor de aanpak van de stikstofcrisis. Deze taskforce is vrijdagmiddag ontbonden omdat een gezamenlijk draagvlak in de zuivelsector ontbrak.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer