Zorgboer+moet+opvang+%27pittige%27+kinderen+stoppen
Achtergrond
© Persbureau Noordoost

Zorgboer moet opvang 'pittige' kinderen stoppen

De lagere vergoeding voor verblijf die in de Friese specialistische jeugdhulp wordt doorgevoerd raakt zorgboeren. Zorgboerderij Moai Seldsum in Oentsjerk moet hierdoor stoppen met de 24 uursopvang van kinderen en jongeren met gedragsproblemen, verwacht eigenaar Attsje de Vries.

Zorgboeren krijgen straks 125 euro per dag per cliënt voor het verblijf, waar ze eerder 210 of 257 euro ontvingen. 'Wij kunnen deze jongeren niet opvangen als het tarief lager wordt dan 210 euro', zegt Attsje de Vries van Moai Seldsum.

De ondernemer vangt zestig cliënten op, onder wie veertien kinderen tot 18 jaar die specialistische jeugdhulp krijgen. Dertig medewerkers staan op de loonlijst, de helft is hbo'er. De veertien cliënten omschrijft De Vries als 'pittige kinderen, met zelfbepalend gedrag. Ze zijn erg beïnvloedbaar en dreigen hierdoor soms het criminele pad op te gaan. Wij bootsen hier een gezin na, zodat ze structuur krijgen.'

Laagste categorie

Op 1 september viel er bij Stichting Boer en Zorg in Noord-Nederland een brief op de deurmat, afkomstig van Sociaal Domein Fryslân (SDF). Dit is de samenwerkingsorganisatie van Friese gemeenten op het gebied van de Jeugd- en Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. In de brief meldde SDF dat ze de inschaling opnieuw heeft bekeken en dat zorgboerderijen in de laagste categorie van 125 euro gaan vallen.

De Vries tekende hier niet voor. Ze snapt dat er moet worden bezuinigd, want gemeenten hebben 'behoorlijke' tekorten. Maar dat juist deze groep wordt aangepakt, daar kan ze niet bij. 'Ze geven aan dat deze groep nog kans heeft op herstel. Dat klopt. Maar ze hebben juist ook zorg nodig die lang niet iedereen kan geven.'

'We zitten in een spagaat'

Daarbij komt dat De Vries geen inspraak heeft in de drie verblijfstarieven, stelt ze. Ze vindt het verwijt van SDF dat zorgboeren te veel hebben gedeclareerd dan ook niet terecht. 'Wij zitten in een spagaat. De gemeente vraagt of wij een cliënt tegen het middentarief van 210 euro kunnen plaatsen. Wij kijken per kind, niet per locatie, zoals SDF doet', zegt de zorgboerin.

'Wij voldoen aan de criteria voor midden, we hebben hbo'ers in dienst en werken samen met een orthopedagoog. Nu zegt SDF: prima dat je die kinderen plaatst, maar het moet tegen 125 euro. Er is iets fout gegaan in de communicatie tussen de gemeente en SDF. Als we dit van tevoren hadden geweten, hadden we de jeugdigen nooit opgevangen.'

'De boel verstieren'

De 18-minners in grotere groepen opvangen om de kosten te drukken, ziet De Vries niet als mogelijkheid. 'Ze gaan de boel verstieren. Zij hebben veel meer baat bij korte lijntjes.' Daarom maakt ze zich zorgen als ze straks naar grotere instellingen moeten. 'Ze zijn heel beïnvloedbaar in grote groepen.'

Met het personeel overlegt De Vries hoe ze mogelijk naar andere doelgroepen kan uitbreiden. 'De opvang van ouderen zou kunnen. Ook kijken we of we meer jeugd en volwassenen kunnen plaatsen via de Wet langdurige zorg, zoals mensen met het downsyndroom.'

'Te veel gedeclareerd'
Sociaal Domein Fryslân (SDF) en gemeenten hebben zorgboerderijen en instellingen opnieuw ingeschaald voor verblijf, omdat zorgaanbieders in de afgelopen anderhalf jaar een te hoge vergoeding hebben gedeclareerd. 'Het wijkt af van wat is afgesproken', geeft SDF aan. De organisatie stelt dat het 'niet om een verlaging van de tarieven gaat, maar om een juiste en rechtmatige inzet van de middelen voor het type bedrijf'. Volgens SDF hebben zorgaanbieders hierover eind juli een brief ontvangen. Ze konden bezwaar aantekenen tegen de nieuwe inschaling. De verblijfsvergoeding is een vergoeding voor het bed, de verzorging en de expertise rondom het bed. Naast een vergoeding voor het verblijf, ontvangt een zorgboer een bedrag voor begeleiding en/of behandeling.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  5° / 0°
  70 %
 • Zaterdag
  6° / 3°
  90 %
 • Zondag
  5° / 3°
  60 %
Meer weer