Meer+wintergranen+en+aardappelen+in+Belgi%C3%AB
Nieuws
© Wim van Vossen

Meer wintergranen en aardappelen in België

De teelt van wintergranen en aardappelen is in opmars in België. De arealen stegen ten opzichte van 2018 met zo'n 6 procent. Dat blijkt uit voorlopige landbouwstatistieken voor 2019.

Het areaal wintergranen is in België toegenomen met 6 procent of 13.957 hectare ten opzichte van 2018. In Vlaanderen wordt de stijging van de wintergranen tenietgedaan door de daling van de oppervlakte korrelmais: min 10,6 procent of 5.124 hectare. De totale oppervlakte korrelmais en voedermais daalde met 8.061 hectare in Vlaanderen, terwijl deze in Wallonië slechts met 928 hectare is gedaald.

Het areaal suikerbieten is met 7,5 procent gedaald als gevolg van de liberalisering van de suikermarkt, waardoor de suikerprijs die van de wereldmarkt volgt. Minder landbouwers zijn hierdoor geneigd om suikerbieten te telen.

Vlaanderen

Het aardappelareaal daarentegen steeg met 5,5 procent of 5.133 hectare. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan het toegenomen areaal in Vlaanderen, terwijl dit in Wallonië gelijk is gebleven. In Vlaanderen stegen zowel de vroege als de bewaaraardappelen: respectievelijk 25,6 en 7,1 procent. Het areaal droog geoogste peulvruchten is fors gestegen (21,6 procent). De stijging was in beide gewesten even groot.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  19° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 13°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 12°
  60 %
Meer weer