Brabantse+oppositie+en+provinciebestuur+slijpen+messen
Nieuws
© Jasper Schel

Brabantse oppositie en provinciebestuur slijpen messen

Terwijl voor het provinciehuis deze week de boerenactie tegen de provinciale stikstofmaatregelen onverminderd doorgaat, slijpen de oppositie en het provinciebestuur binnen hun messen voor het Statendebat komende vrijdag.

ZLTO is maandag met haar achterban gestart met een estafetteactie bij het provinciehuis. Hiermee roept ze het provinciebestuur op om het landelijk stikstofbeleid dat in de maak is af te wachten en niet overhaast te werk te gaan in Noord-Brabant.


Ook vraagt ZLTO de Statenleden om met de sector in gesprek te gaan over een reëel toekomstperspectief voor de agrarische sector als uitgangspunt. Bovendien willen de boeren dat het veehouderijbesluit van 7 juli 2017 wordt teruggedraaid, zodat bestaande stallen net als in de rest van Nederland pas in 2028 hoeven worden aangepast.

Overhaast

De gedeputeerden Anne-Marie Spierings (landbouw, D66) en Rik Grashoff (natuur, GroenLinks) laten in een reactie aan Nieuwe Oogst weten dat in het bestuursakkoord is opgenomen dat het terugdraaien van het besluit uit 2017 niet aan de orde is en dat hun standpunt is niet veranderd. Ook zien zij het eerder ingezette beleid en het vaststellen van de aangepaste beleidsregel op 8 oktober, niet als een overhaaste gang van zaken.

'Ik hoop dat het provinciebestuur tot inkeer komt en samen met de boeren gaat werken aan werkbare regels’, aldus Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP)

Wel zeggen de gedeputeerden dat ze inzetten op een goede afstemming tussen provinciaal en landelijk beleid. Provincie Noord-Brabant is samen met andere provincies in gesprek met minister Carola Schouten om te komen tot een goede en duidelijke aanpak voor de stikstofreductie. Voor nadere afstemming nemen het Rijk en de provincies tot 1 december de tijd.

Intrekken of uitstellen

‘Daarbij komt dat het intrekken of uitstellen van de beleidsregel ook zou betekenen dat de vergunningverlening in Brabant niet op gang kan komen en dat is, gezien het maatschappelijk belang voor het doorgaan van bijvoorbeeld bouw van woonwijken, zeer onwenselijk’, aldus gedeputeerde Grashoff.

Spierings en Grashoff benadrukken in hun reactie dat ze voortdurend in contact zijn met waterschappen, gemeenten en belangenbehartigers zoals de natuur-, landbouw- en woningbouwsector en de industrie. Grashoff: ‘De provincie betrekt deze partijen bij de gebiedsgerichte aanpak om het beleid uit te werken.’

CDA Brabant

CDA Brabant liet dit weekend via een persbericht weten het eigen veehouderijbeleid, inclusief de deadlines voor het aanvragen van vergunningen, rigoureus aan te willen passen en het landbouwbeleid in Noord-Brabant zo snel mogelijk in lijn te willen brengen met het landelijke landbouwbeleid.

Grashoff en Spierings willen niet specifiek ingaan op deze koerswijziging van het CDA. Zij zien ernaar uit het gesprek met de diverse politieke partijen te voeren op het daarvoor geëigende moment in de openbare Statenvergadering.

Standpunten partijen

ChristenUnie-SGP wil de strengere eisen voor Brabantse boeren van tafel. Hermen Vreugdenhil, ChristenUnie-SGP Statenlid in Brabant, heeft dit per brief maandagmorgen van het provinciebestuur gevraagd. Door de strengere regels raken Brabantse boeren extra rechten kwijt bovenop de al eerdere maatregelen die ze moeten nemen. Vreugdenhil: 'Door de boeren is hier verontwaardigd op gereageerd en dat begrijpen wij volkomen. Het verbaast ons dat ook wij het uit de media moesten vernemen en dat we daar niet door het College over zijn geïnformeerd.'

ChristenUnie-SGP pleit er al langer voor om de boeren meer tijd en ruimte te bieden om aan alle verplichtingen die vanuit de provincie en het Rijk op hen afkomen te kunnen voldoen. 'De provincies en de rijksoverheid nemen tot januari de tijd om te kijken hoe ze de regels aan kunnen laten sluiten bij het landelijk beleid. Maar onze Brabantse boeren moeten per 1 april 2020 hun vergunning voor nieuwe stallen verplicht bij het provinciebestuur ingeleverd hebben. Dit is een onmogelijk opgave. Ik hoop dat het provinciebestuur tot inkeer komt en nu echt samen met de boeren gaat werken aan werkbare regels', aldus Vreugdenhil.

Geen achterkamertjes

PVV Brabant roept de coalitiepartijen op om de landbouwimpasse niet in de achterkamertjes te bespreken. 'De toekomst van de landbouw in Brabant en de daarmee gepaarde stikstofproblematiek gaan niet alleen de boer en de bouwvakker aan, maar het raakt het leven van iedere Brabander', aldus woordvoerder Maikel Boon. 'Wij verzoeken de Brabantse coalitiepartijen dan ook om het openbare debat niet uit de weg te gaan, maar om de eisen van het CDA als aanleiding te beschouwen om de eerder ingeslagen weg te herzien en tot een breed gedragen landbouwbeleid te komen, waarbij onze boeren niet geslachtofferd worden en onze provincie niet op slot gaat.'

Nieuwe Oogst wacht nog op een reactie van de Brabantse coalitiepartijen CDA en VVD.

Weer

 • Woensdag
  9° / 3°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 8°
  25 %
 • Vrijdag
  8° / 3°
  10 %
Meer weer