Schouten+kijkt+naar+Deens+stikstofmodel
Nieuws
© Dirk Hol

Schouten kijkt naar Deens stikstofmodel

Bij de verfijning van het RIVM-model voor het bepalen van de stikstofdepositie gaat landbouwminister Carola Schouten ook kijken naar het Deense en Duitse systeem.

Die toezegging deed de bewindsvrouw donderdag tijdens het debat over de landbouwbegroting voor 2020. In de Kamer is er met VVD, CDA, PVV en FvD een brede meerderheid die het RIVM-model tegen het licht wil houden. Hiermee geven ze gehoor aan de al langer klinkende onvrede en onrust onder boeren over de nauwkeurigheid van dit model

Schouten werkt al aan een verbreding van het meetnet in Nederland, een van de pijlers onder de rekenmethode van het RIVM. Hiermee wil ze het model verder verfijnen. Ze gaat op verzoek van de Kamer ook bezien wat de verschillen zijn tussen de Nederlandse aanpak en die in Denemarken en Duitsland. Ze komt hier volgende week donderdag tijdens een ingepland debat over het stikstof en biodiversiteit op terug.

Een dag voor dat debat is er op verzoek van de FvD in de Kamer een ingelaste hoorzitting over het RIVM-model. Baudet heeft hoge verwachtingen van die bijeenkomst. Hij wil het RIVM-model ‘ontmaskeren’.

Thierry Baudet vanaf 1.38.40 tot en met Schouten 1.42.23

Jaco Geurts vanaf 2.10.47 tot en met Schouten 2.12.19

 

Veel vragen

Het debat over de landbouwbegroting werd gedomineerd door de vorige week door Schouten aangekondigde stikstofaanpak. Die Kamerbrief over de stiksstofaanpak roept op boerenerven en in de Tweede Kamer veel vragen op. En het was volgens partijen juist wachten op snelle oplossingen om de vergunningverlening in Nederland weer vlot te trekken.

FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet en PVV-Kamerlid Barry Madlener vragen zich af waarom de minister niet wil sleutelen aan de drempelwaarde voor de stikstofdepositie. Zij krijgen daarbij steun van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop die met een ‘werkbare drempelwaarde’ van 0,05 mol kans ziet om veel projecten weer op gang te brengen. LTO pleitte eerder richting de commissie Remkes voor het instellen van een drempelwaarde van 1 mol per hectare per jaar.

Schouten wil hier niet aan, want al die kleine uitzonderingen opgeteld moeten wel gecompenseerd worden. En juist met dat compenseren ging het mis bij de PAS, zegt zij. Deze keer wil de bewindsvrouw juridisch beter beslagen ten ijs komen bij de Raad van State. De suggestie van PVV en FVD dat het een politieke keuze is om niet te tornen aan de drempelwaarde wierp Schouten van zich af.

Signalen

Zorgen zijn er in de Kamer over de uitvoering van het kabinetsbeleid door de provincies. Schouten zegt dat haar Kamerbrief leidend is. Daarin staat dat bij extern salderen bij het opkopen van boerenbedrijven de fosfaat- en dierrechten worden afgenomen. Desondanks ontvangen Kamerleden signalen dat provincies er anders tegenaan kijken.

De minister zegt toe dat ze de latente ruimte die boeren nog in hun vergunningen hebben intact laat. Een melkveehouderij die bijvoorbeeld nog twintig koeien extra zou mogen melken, maar die op dit moment niet heeft, raakt deze ruimte niet kwijt. CDA-Kamerlid Jaco Geurts dringt aan op zekerheid omtrent dit voornemen. Hij vreest dat dit niet correspondeert met de beleidsregels van provincies.

Voorlopig zet de minister de mogelijk tot extern salderen nog niet open. Provincies en rijk moeten hierover eerst op een lijn zitten. Bovendien wil Schouten 'wild west taferelen' waarbij partijen van buiten de sector het platteland afstropen om stikstofruimte te kopen voorkomen. De bedoeling is dat extern salderen vanaf 1 januari 2020 mogelijk wordt.

Weer

 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
 • Dinsdag
  19° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  20° / 12°
  30 %
Meer weer