LTO stelt landbouwministerie ultimatum

LTO Nederland roept het ministerie van LNV op de inspanningen van de diverse sectoren binnen de land- en tuinbouw en hun voorstellen zeer serieus te nemen. Als dat niet gebeurt kan het ministerie niet meer als gesprekspartner worden beschouwd.

LTO+stelt+landbouwministerie+ultimatum
© Dirk Hol

Het niet onderkennen van de opgestelde landbouwbrede plannen van LTO Nederland, de sectorplannen en de door de verschillende sectoren zelf reeds genomen stappen om de emissie van onder andere stikstof terug te dringen, leidt niet alleen in de varkenshouderij tot onbegrip en woede.


Er zijn grote zorgen en er heerst veel onzekerheid over wat de voorgestelde maatregelen nu en in de toekomst concreet voor alle boeren en tuinders gaan betekenen, laat LTO weten. De koepel eist uiterlijk 1 november een serieuze reactie van het ministerie, of stopt anders met praten.

Draagvlak

Het draagvlak om in gezamenlijkheid te werken aan stikstofreductie en verduurzaming neemt door de halsstarrige en weinig coöperatieve houding van het ministerie snel af, duidt LTO. Ze stelt dat de inspanningen die alle sectoren al hebben gedaan niet voor niets mogen zijn geweest.

'LTO Nederland sluit niet uit dat de koepelorganisatie alle overleg met LNV tot nader order zal opschorten'

De agrarische sector moet kunnen rekenen op een betrouwbare overheid die niet steeds nieuwe – soms tegenstrijdige – wetgeving opstapelt die een lange termijnkoers onmogelijk maakt.

Cruciale punten

Stikstof mag niet aan fosfaat- of dierrechten worden gekoppeld en er mag geen latente ruimte worden ingenomen. Deze twee cruciale punten heeft LTO Nederland hard weggelegd bij LNV. Maar inmiddels lijkt de provinciale politiek hiermee al aan de haal te gaan.

LNV zal hierop meer sturing moeten geven, vindt de koepel. Het innemen van dier- of fosfaatrechten in relatie tot extern salderen heeft verstrekkende gevolgen voor de reeds uitgevoerde investeringen, de actuele bedrijfsvoering en de doorontwikkeling naar toekomstbestendige bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming en reductie van emissie, benadrukt LTO.

Gesprekken

De diverse sectoren zijn buitengewoon actief aan het werk om duurzame bedrijven te ontwikkelen die kunnen rekenen op steun uit de samenleving, is de boerenbrede overtuiging.

LTO Nederland ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om tot het uiterste te trachten via politiek en ministeries het tij te keren. Vooralsnog stapt de boerenbelangenbehartiger we dus niet op uit lopende gesprekken met het ministerie.

Stikstofneerslag

Het besluit van landbouwminister Carola Schouten om meer meetpunten te installeren, is een belangrijke stap voorwaarts. Alleen op basis van harde cijfers, onderzoek en volledige transparantie is het mogelijk een eerlijke gebiedsgerichte aanpak rond Natura 2000-gebieden te creëren die zowel voor de korte als de lange termijn op draagvlak bij boeren en tuinders kan rekenen.

De koepel roept het ministerie op recht te doen aan de inspanningen die alle sectoren hebben ondernomen. Schouten moet dan ook met reële voorstellen komen rond interne en externe saldering waarmee de sector verder kan.

Ultimatum

LTO sluit niet uit dat ook andere sectoren, of zelfs de koepelorganisatie als geheel, het voorbeeld van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) zullen volgen en alle overleg met LNV tot nader order zullen opschorten.

Om dit te voorkomen is het nodig dat het ministerie van LNV op korte termijn, dat wil zeggen uiterlijk 1 november 2019, serieus tegemoet komt aan de voorstellen van LTO Nederland en vanuit daar meer helderheid en zekerheid aan de sector biedt, zo eist de organisatie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 7°
  10 %
 • Dinsdag
  19° / 8°
  10 %
 • Woensdag
  20° / 14°
  20 %
Meer weer